Du er her: AU  Medarbejdere  Fakulteter Arts Aktuelt single nyhed

Nye institutnavne på Arts

Efter en række lokale processer ligger de nye institutnavne på Arts nu fast. To institutter skifter dansk navn og alle tre institutter skifter engelsk navn.

19.06.2015 | Signe Hvid Maribo

For at styrke synlighed og faglig identitet på institutterne iværksatte institutlederne som opfølgning på Arts-eftersynet lokale processer med henblik på at foreslå meningsgivende navne for institutter og afdelinger.

På engelsk vil Arts’ institutter fremover hedde schools, mens afdelingerne på engelsk kaldes departments.

De tre institutter:

Nuværende navn

Dansk navn fremover

Engelsk navn
fremover

Dansk forkortelse

Engelsk forkortelse

Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)

DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse

Danish School of Education

DPU

EDU

(uændret)

Institut for Æstetik og Kommunikation

Institut for Kommunikation og Kultur

School of Communication and Culture

IKK

CC

Institut for Kultur og Samfund

Institut for Kultur og Samfund (uændret)

School of Culture and Society

IKS

(uændret)

CAS

(uændret)

Trinvis implementering

Implementeringen sker trinvist, og ændringerne slår ikke igennem i alle systemer og på alle websider her og nu. Det er dog allerede fra i dag muligt at benytte de nye navne i f.eks. mail-signaturen. Og processen med at ændre på hjemmesider i PURE, på brevskabeloner og på de mest besøgte websider starter i næste uge.

UFU’er bliver til uddannelsesnævn

Institutterne har ligeledes lavet forslag til ny uddannelsesorganisering, som også har givet anledning til navneændringer. De nuværende Uddannelsesfagudvalg (UFU) skifter navn til Uddannelsesnævn på alle tre institutter. Uddannelsesnævnene får klarere rammer for deres arbejde, og deres rolle formaliseres gennem en standardforretningsorden, som i udgangspunktet er fælles for hele fakultetet.

Eftersynet har ikke givet anledning til ændringer i studienævnsstrukturen.

 

 

Medarbejdere
312009 / i40