Nyt opgaveindmeldingssystem i Arts Bygningsservice

Mandag den 3. august 2020 tages det nye digitale opgaveindmeldingssystem i brug i Emdrup.

29.07.2020 | Arts Bygningsservice

Arts Bygningsservice er i gang med en digitalisering af processen for indmelding, gennemførelse og tilbagemelding om løste opgaver. Målet er forbedringer i processen, som giver en mere ensartet indmelding, overblik over opgaver, lettere kommunikation omkring uklarheder i den stillede opgave, viser afvikling og endelig sikrer besked til rekvirenten om, at opgaven er løst.

I praksis betyder det, at ikke-akutte opgaver til Arts Bygningsservice skal indmeldes elektronisk i et nyt opgavehåndteringssystem: DALUX FM – Helpdesk, enten via App eller Web. Således erstatter Dalux-Helpdesk nuværende sagssystem.

Fra mandag den 3. august 2020 igangsættes det nye system på campus Emdrup, og vi vil fremover bede jer registrere opgaver denne vej.

Du kan finde en vejledning samt yderligere informationer her:

https://medarbejdere.au.dk/administration/bygninger/bygningsservice/bygningsservice-arts/indmeld-opgave-til-arts-bygningsservice/

Arts