Nyt projekt sætter fokus på arbejdsmarkedsperspektivet i undervisningen

Flere undervisere oplever, at de studerende henvender sig med karriere- og relevansspørgsmål. Et nyt didaktisk projekt sætter fokus på forskellige måder at inddrage et arbejdsmarkedsperspektiv i undervisningen.

21.11.2017 | Marianne Ester Back

Studerende orienterer sig i dag hurtigere imod arbejdsmarkedet, og det er en relevanssnak, de tager med ind i undervisningen.

Flere studerende går i praktik, laver erhvervssamarbejder i forbindelse med projekter, og generelt har de et øget fokus på, hvordan deres faglige kompetencer kan bruges i et senere job. Det stigende karrierefokus er flyttet mere og mere ind i undervisningslokalet. Derfor har Arts Karriere og CUDiM, i samarbejde med en række undervisere i efteråret, udarbejdet nye didaktiske formater, som understøtter håndtering af karriere- og relevansperspektivet i undervisningen. 

En anden generation af studerende

”Vi møder en generation af studerende, som er målrettede i forhold til en karriere. De vil gerne træffe de rigtige valg, og det betyder, at de ofte også tager arbejdsmarkedsrelevansen med ind i undervisningen. Derfor er der et behov for, at karrieredialogen udvikles uddannelsesnært. Når vi hjælper underviserne med at tage den snak, så hjælper vi samtidig med at få den snak parkeret, så de kan koncentrere sig om deres faglighed”, forklarer karrierekonsulent Ulla Hjorth Andersen fra Arts Karriere.

Det er en erfaring, afdelingsleder Sven Halse kan nikke genkendende til.

”De studerendes tænkning på arbejdsmarkedsrelevans starter meget tidligere i dag. Det er fornuftigt at tænke det karriererelaterede helt ind i fagene, for jeg tror på, at hvis vi får et karriereperspektiv på undervisningen fra starten, så kan det gøre noget for studietilfredsheden og imod frafald.”  

”De studerendes tænkning på arbejdsmarkedsrelevans starter meget tidligere i dag. Det er fornuftigt at tænke det karriererelaterede helt ind i fagene, for jeg tror på, at hvis vi får et karriereperspektiv på undervisningen fra starten, så kan det gøre noget for studietilfredsheden og imod frafald.”

Ekstern relevans og kontakt til virksomheder

Sven Halse var en af de ti undervisere, der i efteråret meldte sig til projektet. Sammen med Arts Karriere og CUDiM har underviserne udarbejdet nogle skræddersyede formater til undervisningsbrug. Der har været fokus på to dimensioner i projektet. Den interne relevans i forhold til, hvordan det enkelte fag hænger sammen med resten af uddannelsen og den eksterne relevans i forhold til arbejdsmarkedet.

”Flere undervisere har meldt ønsker ind om et format for projektorienteret forløb. Hvordan klæder man de studerende på før, under og efter et praktikophold? Hvad er det, vi skal have fokus på i undervisningen, når de studerende efter et praktikophold kommer tilbage og har erfaret, at de kan noget med deres faglighed i praksis? Vi har også været ude og holde oplæg om, hvordan man tager kontakt til en virksomhed, og hvordan man stiller rammerne op for samarbejdet,” forklarer Ulla Hjorth Andersen.

Intern relevans i videnskabsteori

Sven Halse havde fokus på den interne fagrelevans i et fag som videnskabsteori:  

”Min ambition har været at lukke den lynlås, hvor du på den ene side har et meget tværvidenskabeligt grundkursus, og på den anden side har en række fag, hvor der også skal skabes en forbindelse til.

Hvad kom der ud af projektet?

”Vi har fået udviklet et helt nyt koncept for videnskabsteori for de humanistiske sprogfag. Hvor videnskabsteori tidligere bestod af 10 x 3 timers forelæsninger for til slut at afslutte med en opgave, så har vi sikret, at den nære fagtilknytning bliver tydeligere fra starten. Vi har skåret ned på forelæsningerne og suppleret med 4 øvelsesmoduler, der er knyttet til sprogfagenes fire faglige fokusområder: historie, sprog, litteratur- og kulturhistorie. Øvelsesmodulet sluttes af med en kollektiv feedback, hvor Arts Karriere har været med til at udarbejde et relevansskema, som de studerende udfylder som feedback på egen opgave.  

Hvad siger de studerende til det?

”Vi har netop haft en midtvejsevaluering, og de studerende er overmåde tilfredse med strukturen. Der er rigtig mange, der netop betoner sammenhængen til faget som noget positivt, og også den måde de selv kommer til at arbejde på i kurset”.

Projektet løber frem til udgangen af 2017. Hovedparten af formaterne bliver udviklet og testet i efteråret 2017. De resterende i foråret 2018.  Deltagelse i projektet er et tilbud til alle uddannelser på Arts.


Om Didaktisk Udviklingsprojekt: 

  • Didaktisk Udviklingsprojekt er et projekt, der udspringer af Aarhus Universitets overordnede strategiske indsats Karriereklar.
  • Projektets fokus er at udvikle og implementere nye didaktiske formater og forløb, som understøtter karriere- og relevansforståelsen på uddannelserne på Arts. Formaterne skal understøtte de studerendes forståelse af deres uddannelsers karriere- og relevansperspektiv og skal udvikles uddannelsesnært med en tæt forbindelse til grundfagligheden i faget.
  • Følgende fag har pt. meldt sig til projektet: Engelsk, Europas religiøse rødder, Diakoni, Retorik, Litteraturhistorie, Nordisk, Kunsthistorie, Tysk, Historie, Digital Design
  • Vil du vide mere om projektet eller har ønske om et samarbejde kontakt projektleder Ulla Hjorth Andersen, ulha@au.dk

 

 

 

Uddannelse, Medarbejdere