Sonderende drøftelser om organisering

Fakultetsledelsen inviterer til sonderende drøftelser vedr. organiserings-tiltag på fakultetet.

04.03.2021 | Arts Kommunikation

Fakultetsledelsen har 4. marts inviteret til sonderende drøftelser på fakultetet vedr. en styrkelse af den interne organisering. 

Notatet, som er sendt ud til drøftelse 4. marts, kan ses her.

Drøftelserne er planlagt til at foregå fra 4. marts – 4. maj 2021, som er fristen for at indsende skriftlige input til fakultetsledelsen, hvis man ønsker det. Inden sommerferien træffer fakultetsledelsen beslutning om, hvad der arbejdes videre med.

Tidsplan

4. marts: Drøftelserne sættes i værk
4. maj: Deadline for indsendelse af input til fakultetsledelsen
Juni: Fakultetsledelsen træffer beslutning om det videre

På fakultetsniveau er sagen sendt til drøftelse på flg. ordinære møder:
18. marts el. et ekstra møde: FSU/FAMU
22. marts el. 27. april: Uddannelsesforum
27. april: Akademisk Råd
3. maj: Ph.d.-udvalget

Drøftelses-sagen er sendt til flg.: 
Institutter: Institutledelse, Institutforum, afdelinger, samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg, studienævn, uddannelsesnævn, forskningsudvalg
ACA
Akademisk Råd
FAMU/FSU
Ph.d.-udvalget/ph.d.-programledere
Uddannelsesforum

Læs mere i det seneste nyhedsbrev fra dekanen her

Arts