Studerende arbejder frivilligt med at udvikle vejledningsaktiviteter

Vejledning og Studieinformation (VEST) på Arts og Arts Karriere har sammen nedsat tre paneler af studerende, som skal give inspiration til udvikling af studie- og karrierevejledningsaktiviteter.

02.05.2019 | Lisbeth Hartmann

mødedeltagere vejlederpanel

Foto: Lars Kruse, AU Foto

De tre paneler (DPU-Aarhus, DPU-Emdrup og IKK/IKS) består hver af 20-30 studerende fra forskellige uddannelser, som frivilligt deltager på 1-2 møder pr. semester. Studievejlederne på Arts håber, at de studerende i panelerne kan give dem mere viden om, hvilke vejledningsaktiviteter der er behov for, og ideer til, hvordan de skal udformes for bedst muligt at imødekomme de studerendes ønsker og behov.

Anna Claudi Tangø er studerende på kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi:

”Jeg har meldt mig til at være en del af vejledningspanelet, fordi jeg mener, det er vigtigt, at der er et sted, hvor vi som studerende direkte kan formidle vores tanker om den hverdag og de oplevelser, vi har på studiet. Personligt synes jeg, det er sjovest at studere, hvis jeg er engageret i mit studie på andre måder end blot ved at passe mine egne studier.”

De første møder blev holdt i uge 5 på DPU i henholdsvis Aarhus og Emdrup. Her var det studiestart, der var på programmet. Paneldeltagerne drøftede deres egen oplevelse af studiestarten og kom med bud på, hvordan de kunne forestille sig, den ideelle studiestart kunne se ud.

Birgitte Baktoft, som er studerende på kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab, siger om det første møde:

”Det var en interessant og sjov dag, med konstruktivt samarbejde. Så mine forventninger til de næste møder er meget høje. Forberedelsesmæssigt har det ikke været tungt, så hvis man har lidt overskud, så giver det mulighed for at sende sine tanker videre i systemet og samarbejde med studerende fra andre fagområder.”

Panelet på IKK/IKS holdt sit første møde - med fokus på arrangementer og kommunikation - i uge 15.

På kommende møder er der temaer som studylife balance, arbejdsmarkedsperspektiv, kompetencer, specialeproces og jobsøgning på programmet. Alt sammen noget, som skal kvalificere de aktiviteter, som VEST og Arts-karriere tilbyder de studerende, for at hjælpe dem bedst muligt gennem studiet og videre ud i arbejdslivet. Efter planen slutter panelerne af med et møde efter endt uddannelse, hvor de studerende – nu som alumner – forholder sig til deres tid som studerende og den uddannelse, de har taget.

Uddannelse