Tilrettelæggelse af undervisningen E20

Arts går nu i gang med den konkrete og praktiske tilrettelæggelse af undervisningen i efteråret 2020.

03.06.2020 | Karoline Munk Hansen

Prodekan for uddannelse på Arts, Niels Lehmann.

Afdelingsledere, undervisere, uddannelsesnævn og studienævn involveres i den praktiske tilrettelæggelse af undervisningen, der skal være på plads i midten af august.

Efterårets undervisningsaktiviteter er pt begrænset af et afstandskrav på 1 meter, som betyder, at der kan være halvt så mange i lokalerne som normalt. Undervisningen vil blive tilrettelagt sådan, at det er muligt at vende tilbage til on site campusundervisning med kort varsel, hvis afstandskravet ophæves.

Læs mere om processen og de konkrete opgaver til afdelinger og nævn.

Til undervisere på Arts, Arts