Uddannelsesdag på Arts 2018

”Meningsfulde læringsrum” var temaet, da knap 100 ansatte og studerende fra hele fakultetet mødtes den 27. februar for at samle op på gode erfaringer fra årets kvalitetsarbejde. Se stemningsbillederne fra dagen.

05.03.2018 | Ulrik Albert Vosgerau

De første streger bliver tegnet på det visuelle referat af uddannelsesdagen. Find link til det færdige resultat i bunden af artiklen.

”Meningsfulde læringsrum” var valgt som tema for Arts Uddannelsesdag 2018, fordi man på fakultetet ønsker at sætte fokus på de studerendes udbytte af undervisningen.

”Når vi snakker om meningsfulde læringsrum, er flere dimensioner vigtige: De studerende skal først og fremmest mærke at den faglighed, de møder, har et rigtigt højt niveau. De skal kunne se en sammenhæng og et perspektiv i det, de laver – gerne et erhvervsperspektiv. Og så skal de gerne møde undervisere, der er interesserede i at føre dem ind i fagligheden. Efter at have gennemført rigtig mange uddannelsesevalueringer er det blevet klart for mig, at disse fire dimensioner er afgørende for, at undervisningen opleves som meningsfyldt,” fortalte Niels Lehmann, der er prodekan for uddannelse på Arts.

Oplæg i alle dimensioner
Spørgsmålet om, hvordan man gør læringsrummene meningsfulde i de forskellige dimensioner i et studieforløb, var den røde tråd i uddannelsesdagens oplæg, der blev givet af undervisere og studerende fra arkæologi, international virksomhedskommunikation, didaktikuddannelserne og lingvistik.

”Vi har hørt oplæg, der spænder fra, hvordan man kan føre de studerende ind i faget med introduktionsforløb, til hvordan man opbygger projektorienterede forløb, der peger frem mod arbejdslivet efter studierne. Vi fik også gode ideer til, hvordan man kan skabe sammenhæng i et uddannelsesmiljø, og så var der nye bud på, hvordan man kan få studerende til at arbejde med tung forskning, der samtidig er baseret på, hvad der efterspørges ude i verden. Det var meget inspirerende, og der var mange gode ideer, som det er værd at dele på tværs af fakultetet,” fortalte Niels Lehmann.

Se stemningsbilleder fra dagen:


Fakta

Uddannelsesdagen på Arts er et led i Arts’ kvalitetssikringssystem. Det er et årligt tilbagevendende arrangement, hvor medarbejdere og studerende kan dele gode ideer på uddannelsesområdet på tværs af hele fakultetet.

Arrangement