Håndtering af coronasmitte på Arts

Fakultetsledelsen på Arts har nedsat en beredskabsgruppe, som har til opgave at modtage indmeldinger om smittede medarbejdere og studerende og være knudepunkt i forhold til at formidle information herom til institutter og iværksætte og koordinere påkrævede handlinger internt på fakultetet, universitetet eller i forhold til myndigheder.

Beredskabsgruppen består af:

Yderligere deltagere inddrages efter behov.

Beredskabsgruppen kan kontaktes på corona.beredskabsgruppe.aar@au.dk