Information til de studerende

Kommunikationen med de studerende på Arts sker via af de systemer, som stilles til rådighed på AU. Kommunikationsformen skal sikre tilgængelighed og høj oplevet kvalitet hos de studerende.

Den primære kommunikationskanal for studieadministrativ information til de studerende er Studieportalen. Her kan de studerende finde relevant information i forhold til rammerne for gennemførslen af deres uddannelse. Via studieportalen har de studerende også adgang til deres studieordning, AU’s kursuskatalog samt timeplaner med oplysning om tid og sted for deres undervisning. Studieportalen indeholder desuden en kalender og nyhedsfunktion.

I tilfælde, hvor kommunikationen vurderes særligt væsentlig, er målrettet en specifik målgruppe eller har høj aktualitet anvendes også udsendelse af mails via STADS eller mailgrupper. Det er typisk i forbindelse med tilmelding til undervisning og eksamen. Ved væsentlig information til studerende med lav studieintensitet anvendes i enkelte tilfælde brev som kommunikationsmiddel.

I de tilfælde, hvor studerende ikke kan finde svar på deres spørgsmål af studieadministrativ karakter, kan de få hjælp til deres spørgsmål i Studiecenter Arts i Emdrup og Århus. Her kommunikeres direkte med de studerende face to face, via telefon og mail.

Den faglige kommunikation mellem undervisere og studerende foregår via e-læringssystemet Blackboard, hvor der oprettes et virtuelt læringsrum for hvert undervisningsforløb/-hold. Funktionen bruges dels som supplement til studieportalen og personlige mails, men også til information om studievejledningsarrangementer og andre arrangementer/informationer af faglig karakter.