Merit og dispensationer

Merit og fleksibilitet er beskrevet i studieordningerne: Studienævnet har mulighed for at godkende merit fra en dansk eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution, jf. Eksamensbekendtgørelsen og Uddannelsesbekendtgørelsen samt Masterbekendtgørelsen

National aftale om adgang til humanistiske kandidatuddannelser

Der blev i 2010 indgået en aftale mellem dekanerne for de humanistiske fakulteter i Danmark om gensidigt at sikre humanistiske bachelorer adgang til beslægtede kandidatuddannelser, sådan at en bachelor i dansk fra Aalborg Universitet sikres adgang til kandidatuddannelserne i hhv. nordisk og dansk på AU, SDU, KU, osv. Denne aftale er implementeret via adgangsbestemmelserne til den enkelte kandidatuddannelse - i studieordningerne og på kandidat.au.dk.