Alumner

Aarhus Universitet har en fælles platform for alle universitetets alumner, og flere uddannelser har derudover faglige alumnenetværk, som drives af det enkelte fagmiljø eller af alumnerne selv. Faglige alumnenetværk giver mulighed for:

  • Fortsat dialog mellem alumner og det faglige miljø, som står for udbud og udvikling af uddannelser
  • Inddragelse af alumner i vejledning, i udvikling af efter- og videreuddannelse og anden faglig udvikling