Beskæftigelsesundersøgelse

Aarhus Universitet udarbejder hvert andet år en beskæftigelsesundersøgelse, hvor to dimittendårgange efter ½-1½ år og 4½-5½ år (bachelorer, kandidater og ph.d.) besvarer spørgsmål om jobsituation, overgang fra studie- til arbejdsliv samt sammenhæng mellem uddannelse og beskæftigelse.

Hvert tredje år udarbejdes en beskæftigelsesundersøgelse vedr. masterdimittender (første gang i 2012). For at sikre volumen udtrækkes 3 dimittendårgange, der er dimitteret ½-3½ år før undersøgelsestidspunktet.

For nye uddannelser gennemføres undersøgelsen årligt de tre første år efter uddannelsens første gennemløb.

Beskæftigelsesundersøgelsen anvendes til at analysere:

  • De færdiguddannedes jobsituation
  • Overensstemmelse mellem de færdiguddannedes oplevelse af opnåede kompetencer og kompetencebehov på arbejdsmarkedet
  • De færdige kandidaters oplevelse af uddannelsens arbejdsmarkedsorientering og -relevans
  • Kandidaternes employability

Beskæftigelsesundersøgelsens resultater drøftes i uddannelsesnævn, studienævn, Uddannelsesforum Arts samt fakultetsledelsen.

Ud over den samlede fællesrapport indhenter Arts Studier fagopdelte tabeller for alle uddannelser. På uddannelser med mere end 10 deltagende respondenter (sammenlagt for begge deltagende årgange), udsendes tabellerne til dekanat, studieledere, fagledere, studienævn, vejledere og studerende. For uddannelser med færre respondenter udsendes tabeller hvert andet eller hvert tredje år, når det samlede antal respondenter er over 15.

Studieleder og studienævn er ansvarlig for opfølgning på beskæftigelsesundersøgelsen.