Efter- og videreuddannelse

Udbuddet af efter- og videreuddannelsestilbud på Arts udvikles i løbende og systematisk dialog med aftagere og alumner. Efter- og videreuddannelse på Arts medvirker således til at sikre den nødvendige faglige udvikling og tilpasning af arbejdsstyrkens kompetencer til de stadigt foranderlige lokale, nationale og globale samfundsbehov.