Karrierevejledning

Studie- og karrierevejledningen skal medvirke til at skabe udvikling i de studerendes studieforløb ved at give de studerende redskaber til at navigere og trives på universitetet og støtte til afklaring omkring karrieremuligheder før, under og efter deres uddannelse gennem en tæt kontakt til alumner samt arbejdsmarked.

Aarhus Universitets studie- og karrierevejledning skal bidrage til, at universitetet optager kvalificerede studerende, og at de igangværende studerende har et godt grundlag for at træffe reflekterede valg om deres uddannelse, studieforløb og karrieremuligheder.

Studie- og karrierevejledningen på Arts har dels en proaktiv, opsøgende funktion for udvalgte grupper studerende, dels en modtagende funktion for individuelle studerende. En vigtig del af den modtagende funktion er Studiecenter Arts, som er en fælles indgang for studerende, der har brug for afklaring, hjælp og rådgivning i forhold til regler og muligheder.

Studie- og karrierevejledningen varetages af professionelle studie- og karrierevejledere med dokumenterede studie- og karrierevejledningskompetencer. Studenterstudievejledere har specifik faglig indsigt og har som minimum bestået AU’s vejlederuddannelse. En del af karrierevejledningen varetages af eksterne parter fra jobcentre, a-kasser/fagforeninger samt virksomheder.

Studieinformation og gennemførelsesvejledning

Studie- og karrierevejledningen har en skriftlig dimension ved siden af den dialogbaserede vejledning. Studieinformation udgør en vigtig del af de studerendes informations- og vidensgrundlag for at træffe valg undervejs og for den langsigtede studie- og karriereplanlægning. Regler, retningslinjer og muligheder formidles på studieportalen i tæt samspil mellem forskellige dele af studieadministrationen, ligesom formidlingen af uddannelsernes faglige indhold formidles i tæt samarbejde mellem Vejledning og Studieinformation og de faglige miljøer.

Hvert semester inviteres studerende, der er forsinket eller frafaldstruet til særlig gennemførelsesvejledning i Arts Studier. Flere fagmiljøer arbejder ligeledes opsøgende i forhold til frafaldstruede studerende. Studerende med særlige udfordringer kan modtage særlig rådgivning, vejledning og støtte i Rådgivnings- og Støtteenheden.

Studievejledning for Efter- og videreuddannelse:

Masterstuderende på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) modtager vejledning i Masterstudiecenteret i Emdrup.

Den uddannelsesspecifikke vejledning om de enkelte masteruddannelsers faglige indhold varetages af VIP-koordinatorerne fra de respektive masteruddannelser.

Integrerede karrriereforløb

Beskæftigelsesundersøgelsen indgår i grundlaget for en professionel og kvalificeret karrierevejledning til studerende. Ud over den almindelige karrierevejledning, udvikler Arts Karriere integrerede karriereforløb i tæt samarbejde med undervisere og afdelingsledere. De integrerede karriereforløb supplerer undervisningen med et fokus på praksis, karriereveje, kendskab til arbejdsgivere, jobsøgning mm.