Uddannelsesdag på Arts

70 ansatte og studerende fra hele fakultetet var samlet på Godsbanen for at udveksle gode ideer på Arts Uddannelsesdag den 13. januar 2016. Se videoen og find materiale fra dagen.

Som et led i Arts’ kvalitetssikringssystem blev den første uddannelsesdag på Arts afholdt den 13. januar 2016. Uddannelsesdagen skal være et årligt tilbagevendende arrangement, hvor medarbejdere og studerende kan dele gode ideer på uddannelsesområdet på tværs af hele fakultetet.

På dagen deltog studienævnsmedlemmer, studieledere og øvrige interessenter på uddannelsesområdet på Arts for sammen at høre og diskutere korte inspirationsoplæg inden for tre hovedtemaer:

  • Bedre match
  • Fag- og studiemiljø - fastholdelse af studerende
  • Studieaktivitet og gennemførsel

Se video fra dagen:

Materiale fra dagen