Om Arts

Dekanat

Dekan

Dekan på Arts er Johnny Laursen. Dekanen har det faglige og økonomiske ansvar for Faculty of Arts på Aarhus Universitet, i daglig tale kaldet Arts.

Prodekaner

Prodekanerne varetager i det daglige en række af dekanens opgaver på fakultetet. Antallet af prodekaner afspejler ønsket om en forstærket strategisk indsats på universitetet og skal sikre, at de tværgående funktioner er kvalitativt funderet i de faglige miljøer.

Fakultetssekretariat

Dekanatet supporteres af fakultetssekretariatet.

Institutter

På Arts er der tre institutter:

Sekretariaterne varetager den daglige drift af institutter og centre på Arts.

Forskningsprogrammer og -centre

Forskningen på Arts er er organiseret i forskningsprogrammer og forskningscentre.

Administration

Aftagerpaneler

Aftagerpanelerne rådgiver om uddannelseskvalitet og kvalitetsudvikling ved udvikling af nye uddannelser og akkreditering af disse, samt ved nye studieordninger og ved turnusakkrediteringer.

Advisory Board

Fakultetets Advisory Board rådgiver dekanen og fakultetsledelsen på en række områder, såsom fakultetets mission og kerneopgaver, strategier og handlingsplaner i relation til forskning, uddannelse, talentudvikling og videnudveksling, udbuddet af uddannelser og videreudviklingen af samme, den interne fordeling af midler, organisationsstruktur samt fakultetets globale orientering og andre strategiske samarbejder.