Du er her: AU  Medarbejdere  Fakulteter Arts Om Arts Institut- og centersekretariater

Institut- og centersekretariater

DPU

Tuborgvej 164
2400 København NV
Tlf. 8716 1300

E-mail: dpu@dpu.dk
Web: edu.au.dk

Se institutsekretariat

Hvem gør hvad i sekretariatet?

 

Institut for Kommunikation og Kultur

Langelandsgade 139
8000 Aarhus C
Tlf. 8716 1200

E-mail: aest-fag@au.dk
Web: dac.au.dk 

Se institutsekretariat

 

 

Institut for Kultur og Samfund

Jens Chr. Skous Vej 5, 3. etage
8000 Aarhus C
Tlf. 8716 2151

E-mail: head.cas@au.dk
Web: cas.au.dk

Se institutsekretariat

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Paludan Müllers Vej 48
8200 Aarhus N
Tlf. 8716 1951

E-mail: imvbj@hum.au.dk
Web: tdm.au.dk

Se centersekretariat

Opgavefordeling i sekretariatet

 

 

 

330244 / i40