Sekretariatet ved DPU

Institutleder

Viceinstitutleder, studieleder

Viceinstitutleder for forskning

Sekretariatet i Emdrup i København

Else Thousig

AC-fuldmægtig, Projektkoordinator

Studentermedarbejdere i sekretariatet i København (DPU Service)

Mail:  dpu@edu.au.dk  
Tlf.: 2165 4401
Campus Emdrup, Bygning A, lok. 316
Åbningstider: 9.00-15.00

Se studentermedarbejdernes opgaver

Sekretariatet i Nobelparken i Aarhus

Studentermedarbejdere i sekretariatet i Aarhus

Mail: ekspedition.aarhus@edu.au.dk
Tlf.: 8716 1302
Nobelparken, bygn. 1483, lok. 532
Åbningstider: 9.00-15.00

Se studentermedarbejdernes opgaver