AFLYST - "Det danske kagebord"

Personaleforeningen inviterer til generalforsamling med dansk kagebord

20.01.2020 | Camilla Dimke

Dato tor 12 mar
Tid 15:00 17:00
Sted Staff room - Nobelparken

ARRANGEMENTET AFLYSES FORELØBIGT

Personaleforening Arts indbyder hermed alle medlemmer (dvs. ansatte v. Arts) til generalforsamling torsdag d. 12. marts kl. 15.00. I forbindelse med generalforsamlingen er personaleforeningen vært ved et dansk kagebord.

Dagsorden:

  1. Valg af ordstyrer
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning v. formand Jacob Busch
  4. Godkendelse af regnskab
  5. Debat om foreningens opgaver og indsendte forslag fra medlemmer
  6. Valg af bestyrelse på min. 5 medlemmer – gerne med stor spredning i tilknytningsforholdet til Arts
  7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Spørgsmål og henvendelser forud for generalforsamlingen kan rettes til: personaleforening.arts@au.dk

Ønsker du at stille op til bestyrelsen kan du sende en mail forud for generalforsamlingen til: personaleforening.arts@au.dk

Møde