Generalforsamling og "synnejysk` kaff`boer"

Personaleforeningen inviterer til generalforsamling med "synnejysk` kaff`boer"

22.02.2019 | Camilla Dimke

Colorbox.dk

Dato man 18 mar
Tid 15:00 17:00
Sted Nobelparken - Staff room

Personaleforening Arts indbyder hermed alle medlemmer (dvs. ansatte v. Arts) til generalforsamling mandag d. 18. marts kl. 15.00. I forbindelse med generalforsamlingen er personaleforeningen vært ved et  synnejysk` kaff`boer.

Dagsorden:

  1. Valg af ordstyrer
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning v. formand Jacob Busch
  4. Godkendelse af regnskab
  5. Debat om foreningens opgaver og indsendte forslag fra medlemmer
  6. Valg af bestyrelse på min. 5 medlemmer – gerne med stor spredning i tilknytningsforholdet til Arts
  7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Spørgsmål og henvendelser forud for generalforsamlingen kan rettes til: personaleforening.arts@au.dk

Ønsker du at stille op til bestyrelsen kan du sende en mail forud for generalforsamlingen til: personaleforening.arts@au.dk

Møde