Arts' strategi 2013-2020

Arts' strategi 2013-2020

Fakultetsledelsen har den 19. december 2013 godkendt Arts' strategi 2013-2020.

Strategien er en videreudvikling af de strategimål og indsatser, der blev formuleret i foråret 2012, og den skal være pejlemærke for fremtidige tiltag og planer frem til 2020.

Strategien er formuleret efter gennemarbejdning af de svar, som er kommet tilbage efter en omfattende høring i Arts' forskellige medarbejderfora i efteråret 2013. Der er kommet høringssvar fra institutter og centre samt fra forskningsudvalg, studienævn, Ph.d.-udvalget, Akademisk Råd og Artsrådet.

Institutstrategier 2013-2020

Institut for Kommunikation og Kultur
(Tidl. Institut for Æstetik og Kommunikation)

Institut for Kultur og Samfund

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

DPU