Nyhedsbrev fra Arts Studier

Nyhedsbrev fra Arts Studier indeholder information vedrørende flg. områder:  

 • undervisning
 • eksamen
 • vejledning
 • karriere
 • sagsbehandling  
 • uddannelses­kvalitet  
 • internationalisering
 • efter- og videreuddannelse.

Bemærk, at fra december 2020 indeholder nyhedsbrevet også en engelsk version.

Modtagere

Afdelingsledere, afdelingskonsulenter, studieledere, uddannelseskonsulenter og nævn på Arts modtager automatisk nyhedsbrevet. Andre interesserede med en funktion på Arts kan tilmelde sig ved at sende en mail til: arts.uddannelseskvalitet@au.dk.

Forslag, ris og ros kan sendes til redaktionen på arts.uddannelseskvalitet@au.dk.

Formål

Nyhedsbrevet fra Arts Studier har til formål at sikre, at afdelinger, institutter og nævn på Arts modtager opdateret, ensartet information om arrangementer, tiltag og deadlines inden for områder som understøttes af Arts Studier.

2021

Nyhedsbrev september 2021

 • #AUgenstart
 • Vaccination på campus Aarhus uden tidsbestilling
 • Ændringer i studieordninger pr. 1. september 2021

   

Nyhedsbrev august 2021

 • Nemmere ansøgningsproces for studerende med handicap
 • Undervisningsmiljøvurdering
 • Internationalisering
 • Studiestartsoplæg
 • 25 karriererelevante arrangementer
 • Indmeldelse af Summer university udbud til 2022
     

Nyhedsbrev juni 2021

 • Trivsels- og aktivitetspuljen er åben for ansøgninger fra foreninger, studerende og ansatte
 • De sidste stillinger i regi af ‘Akademiker i Erhvervslivet’ er oppe og kan søges af alle Arts-dimittender 2021
 • Kandidatansøgninger- og optag
 • Karrierearrangementer for dimittender
   

Nyhedsbrev maj 2021

 • Opdateret profilfagsudbud fra efteråret 2021
 • Forsinkelsessamtaler F21
 • Så kan stillingerne gennem ‘Akademiker i Erhvervslivet’ søges af alle Arts-dimittender 2021
 • To-dages jobsøgningskursus for ARTS dimittender
   

Nyhedsbrev april 2021

 • Nye studieordninger er online på studieportalen og træder i kraft 1. september
 • Ændringer til efterårsfag kan ses i kursuskataloget pr. 1. april
 • Valgfag for efteråret 2021 kan nu ses i kursuskataloget
 • Årlig status og uddannelsesevalueringer 2021
 • Halvårlig uddannelsesdata for 2. halvår 2020 findes nu i Power BI
 • Netværk for studenterforeninger på Arts skal være med til at fremtidssikre studiemiljøet
 • Feedback på online Arts Karriereuge
 • Arts Karriere og Akademiker i Erhvervslivet sætter fokus på humaniora i den grønne omstilling
   

Nyhedsbrev marts 2021

 • Arts ansætter trivselskoordinator
 • IV-fag for efteråret 2021 og foråret 2022 kan nu ses i kursuskataloget
 • Projektorienterede forløb og specialer i Power BI for 2020
 • Resultater fra studiemiljøundersøgelse og dimittendundersøgelsen
 • Nyt bachelor.au.dk webunivers
 • Online Power BI workshops 2021 - Årlig status og uddannelsesevalueringer
 • Kommende arrangementer sætter fokus på de studerendes trivsel
   

Nyhedsbrev februar 2021

 • Sprogpolitik – påmindelse om gældende regler
 • Arbejdet med studievelkomst 2021 er i gang
 • Opdatering af studieportalen med nye medlemmer i studienævn og uddannelsesnævn
 • Bacheloroptag ift. gennemsnitlig adgangsgivende kvotient i Power BI
 • Frafaldstal på BA ift. adgangsgivende gennemsnit, kvote og prioritering i Power BI
 • Arts CompanyDating bliver del af Arts Karriereuge
 • Karrierearrangementer for studerende
    

Nyhedsbrev januar 2021

 • Tilstedeværelseskravet for undervisningen er fortsat ikke gældende i F21
 • Nyt skemavisningssystem fra foråret 2021 – Termtime afløser Timeplanner
 • Turnusplan for uddannelsesevalueringer på Arts 2021-2025 er opdateret
 • Ny webressource om studerendes trivsel til VIP under udarbejdelse
 • Brightspace afløser fra efterårssemesteret 2021 Blackboard
 • Kandidatdag Online havde flere besøgende end nogensinde
 • U-days foregår i 2021 online
 • Udvekslingsophold i 2021-22
 • Arbejdsmarkedsstatus – ny Power BI emnerapport er publiceret
 • Arts CompanyDating går online i uge 8 2021

2020

Nyhedsbrev december 2020

 • Retningslinjer for afholdelse af vintereksamen 2020/2021
 • Forsinkelsessamtaler E2020
 • Henvisninger til ofte stillede spørgsmål om sprogpolitik på studie- og underviserportal
 • Status på IV-fag E21-F22
 • Deadlines i forbindelse med indhentning af valgfag og fag med skiftende emner for efteråret 2021
    

Nyhedsbrev november 2020

 • Vintereksamen 2020/2021
 • Udgående udvekslingsophold i foråret 2021
 • Studiediagrammer for nye tilvalgs- og kandidatstudieordninger til 2021 er nu online på studieguiden
 • Regel om studieaktivitetskrav bortfalder fra sommeren 2021
 • Fag indmeldt til Summer University 2021
 • Timetælling E20 er afsluttet
 • Invitation til seminar 3 om koblingen mellem Arts uddannelser og omverdenen
 • Information om Studiemiljøundersøgelsen 2020
    

Nyhedsbrev oktober 2020

 • Valgfag for foråret 2021 kan nu ses i kursuskataloget
 • God afvikling af studievelkomsten 2020
 • Første runde af Akademiker i Erhvervslivet
 • Efterårets spørgeskemaundersøgelser til Uddannelseszoom og Læringsbarometer
 • Halvårlige uddannelsesdata, KOT-hovedtal og nyeste ledighedsdata i Power BI
 • Karrierearrangementer resten af 2020
 • Indmeldelse af Internationaliseringsvalgfag på IKK og IKS
    

Nyhedsbrev september 2020

 • Undervisnings- og eksamenssprog fastsættes inden studerendes tilmeldinger
 • Ændringer i studieordninger pr. 1. september 2020
 • Ændret udbud af omprøver på BA-uddannelser fra E20
 • Opsøgende vejledningsindsats på ARTS
 • Studiepraktikken 2020 omlægges til et online arrangement
 • Se optagelsestal på Summer University 2020 i Power BI
 • Ny karrierekonsulent i Emdrup
 • Karrierearrangementer frem til uge 42
 • Informationsoplæg om udlandsophold
       

Nyhedsbrev august 2020

 • Selvplagiat
 • Studieordningsændringer pr. 1. september 2020
 • Se bachelorernes videre forløb på AU i Power BI
 • Har du lyst til at lave et Summer University kursus i 2021?
      

Nyhedsbrev juni 2020

 • Opfordring om at henvises de studerende til eksamensplanen, studieordningen, kursuskataloget mm
 • Opdaterede rammer for studievelkomsten 2020
 • Studenterstudievejlederne tilbyder nu træffetid på Zoom
 • Forsinkelsessamtaler F2020
 • Indsamling af oplysninger om de studerendes erhvervssamarbejde
 • Indhentning af valgfag og fag med skiftende emner for foråret 2021
    

Nyhedsbrev maj 2020

 • Nødstudieordninger for sommer 2020 er nu synlige i kursuskataloget
 • Information om omlagte eksamener til Studieportalen og Underviserportalen
 • Individuel karrierevejledning er åben igen
 • Nyt om projektet Akademiker i Erhvervslivet
     

Nyhedsbrev april 2020

 • Særlig info om coronasituationen for undervisere
 • Nye studieordninger er online på studieportalen og træder i kraft 1. september
 • Ændringer til efterårsfag kan ses i kursuskataloget pr. 1. april
 • Valgfag for efteråret 2020 kan nu ses i kursuskataloget
 • Bachelorprojekter vintereksamen 2020/2021 afleveres senest 6. januar
 • Startskuddet er lydt til et nyt kvalitetsår
 • Aflyst karrierevejledning men i stedet online feedback på CV og ansøgning
      

Nyhedsbrev marts 2020

 • Tilvalgs-studieordninger er online på studieportalen
 • Tilvalgsdagen 2020
 • Nyt om masteruddannelser ved DPU
 • Power BI workshops 2020 - Årlig status og uddannelsesevalueringer
    

Nyhedsbrev februar 2020

 • Ændret udbud af omprøver på BA-uddannelser fra E20
 • Turnusplan for uddannelsesevalueringer på Arts
 • Arts Uddannelsesdag
 • CompanyDating på Arts d. 25. februar 2020
 • Arrangementer for studerende på Arts
    

Nyhedsbrev januar 2020

 • Optaget til tilvalg 2020
 • Lukning af tilvalg, der ikke længere udbydes
 • Pjece om erhvervsspecialer udsendt til specialevejledere
 • Udvekslingsophold i 2020/21

2019

Nyhedsbrev december 2019

 • Uddannelsesdagen 2020
 • Indhentning af beskrivelser til valgfag og fag med skiftende emner for efteråret 2020 IKS, IKK og TEO
 • Indhentning af beskrivelser til valgfag for efteråret 2020 DPU
    

Nyhedsbrev november 2019

 • ForsinkelsessamtalerNye tilvalg på Arts online på bachelor.au.dk/tilvalg
 • Timetælling E19 er afsluttet
 • Nye studieordninger til 2020 behandles i Uddannelsesnævn og Studienævn
 • Kickstart af specialer på Arts
 • Studylife balance workshops tilbydes til alle studerende på Arts i november
    

Nyhedsbrev oktober 2019

 • Flere AU-studerende søger specialpædagogisk støtte
 • Arts udbud på Summer University 2020
 • Valgfag for foråret 2020 kan ses i kursuskataloget pr. 1. oktober
 • Invitation til seminar #2 om koblingen mellem Arts uddannelser og omverdenen
 • Indmeldelse af Internationaliseringsvalgfag på IKK og IKS
 • Åbent for ansøgninger til EVU udbud i foråret 2020
   

Nyhedsbrev september 2019

 • Semesterkoordineringsmøder på Arts
 • Velbesøgt webinar sætter nye studerende i gang på DPU
 • Informationsmøder om udlandsophold
 • Arts Intro Days for indkommende udvekslingsstuderende
 • Ressource om udarbejdelse af studieordninger er nu online
 • Ændringer i studieordninger pr. 1. september 2019

Nyhedsbrev august 2019

 • Bachelorstudiestart 2019
 • Kandidatstudiestart 2019
 • Studieordninger
 • Summer University 2020
   

Nyhedsbrev juni 2019

 • Timeplaner får en følgesvend
 • Notat vedrørende det juridiske grundlag for bedømmelse af portfolioprøver – nu på engelsk
 • Indhentning af beskrivelser til valgfag og fag med skiftende emner for foråret 2020 IKS, IKK og TEO
   

Nyhedsbrev maj 2019

 • Studiestart 2019: Tutortopmøde på Arts
 • Studerende bidrager frivilligt til udvikling af studie- og karrierevejledningstilbud på Arts
 • Brexits betydning for udvekslingsstuderende i efteråret 2019
 • Antal ITTU-studerende 2019
 • Optag til efter- og videreuddannelsesudbud på Arts
 • Aktindsigtsanmodning fra Omnibus
       

Nyhedsbrev april 2019

 • Brexit for nuværende udvekslingsstuderende i Storbritannien
 • Notat vedrørende det juridiske grundlag for bedømmelse af portfolioprøver
 • Startskuddet er lydt til et nyt kvalitetsår
 • Nye studieordninger er online på studieportalen pr. 1. april og træder i kraft 1. september
 • Ændringer til efterårsfag kan ses i kursuskataloget pr. 1. april
 • Studievejledningen (VEST) afholder arrangementer med fokus på trivsel i april
 • Kick-off møde for udvikling af nye tilvalg d. 24. april kl. 10.30-12.30
 • Invitation til seminar om koblingen mellem Arts uddannelser og omverdenen
   

Nyhedsbrev marts 2019

 • Aktindsigt i eksamensnoter
 • Hjælp til at overholde GDPR for studerende, der anvender persondata i eksamensopgaver
 • Gruppeprøver og rammerne herfor i studieordninger
 • Turnusplan for uddannelsesevalueringer på Arts
 • Der åbnes op for ansøgninger til Efter- og videreuddannelsesudbud ved ARTS E19
 • Arts Karriere har indgået partnerskaber med fagforeninger og A-kasser
 • Årgangsmøder for studerende i marts
 • Workshop for cheftutorer
 • Invitation til CompanyDating
 • Valgfagsarrangementer på DPU
    

Februar 2019

Intet nyhedsbrev
 

Nyhedsbrev januar 2019

 • Justeret fælles aftale (kontrakt) for projektorienteret forløb
 • Informationsmøder om projektorienteret forløb
 • CompanyDATING på Arts
 • Kortlægning af entreprenørskabsundervisning
 • Erhvervsspecialer i 2018
 • Indhentning af valgfag til E19
 • Tilvalg
 • Rammeudvidere    

2018

Nyhedsbrev december 2018

 • Til specialevejledere: Tilbud til internationale studerende om Workshop: ”Your master’s thesis writing proces” 15. januar
 • Ny vejledningsplan for specialets 2. og 3. prøveforsøg
 • Skriftlige tilsynsprøver: De studerendes eget ansvar at medbringe computer
 • Procesplan undervejs for implementering af international dimensionering
 • Dimittender, der mangler rammeudvidelse
 • Tilvalg: Deadline for indsendelse af skitseforslag 10. januar samt procesplan for udarbejdelse af studieordningen frem mod 2020
 • Indhentning af valgfag og undervisningsoplysninger for E19: Deadline 1. marts