Undervisning

Planlægning af undervisning

Find generelle retningslinjer, oversigten over undervisnings- og eksamensperioder på Arts og læs om ECTS og studerendes arbejdsbelastning her: 

Find en oversigt over de enkelte kurser, inkl. indholdsbeskrivelse og praktiske oplysninger i kursuskataloget:

Indmelding af IV-fag og Summer University

Her finder du oversigten over de sider hvor du kan indmelde Internationale valgfag og kurser til Summer University.

Undervisningsmateriale

  •  Læs om ophavsret og find Copydan-aftaler m.m. på AU Librarys hjemmeside:

Lokalebooking

Booking af lokaler til undervisning og eksamen foretages af Arts Studier. Har du brug for at ændre tidspunktet for en enkelt undervisningsgang eller reservere et undervisningslokale til ekstra undervisning (ad hoc reservation), skal du kontakte Arts Studier.

Timeplaner

I slutningen af juni og december kan du finde din personlige timeplan med oplysning om tidspunkt og lokale for det kommende semester her:

Blackboard og Qwickly

Find vejledning og support til Blackboard og Qwickly (fremmøderegistrering) her:

Undervisningsevaluering

På Arts evaluerer vi vores uddannelser på flere niveauer: slutevaluering med de studerende for hvert kursus/modul, en årlig status på hver uddannelse samt den femårlige uddannelsesevaluering af hele uddannelser.

Vigtige datoer 2019-20

Eksamen V2019-20

  • 22. november 2019
    Indlevering af bundne eksamensspørgsmål til eksamensadministration
  • 6. december 2019
    Besked til eksamensadministation om forudsætningskrav og undervisningsdeltagelse

Generelle regler, bekendtgørelser og love

I studieordningerne er uddannelsernes struktur, regler og kompetenceprofiler beskrevet.

Find de enkelte uddannelsers studieordninger via søgefunktionen:

Find de mest gængse love, bekendtgørelser, regler og strategier på uddannelsesområdet på siden:

Arbejdstid

Læs om timeregnskaber og Vip-O-Matic på institutternes medarbejdersider: IKSDPU og IKK.

Studieportal Arts (info til studerende)

Find informationer om fælles regler for alle studerende på Arts:

Bemærk: Siderne er henvendt til de studerende