FUTURE // ARTS

Akademisk Råd på Arts afholder i 2017 to arrangementer, der skal debattere Arts-faglighedernes betydninger og potentialer - nu og i fremtiden.

  • Et internt symposium for ansatte og studerende på fakultetet.
  • En eftermiddag, hvor politikere, aftagere, journalister og andre interesserede inviteres til at debattere med.

Arts-faglighederne vil i de kommende år få stadig større betydning. Der er brug for viden om samfundsmæssige udfordringer i en verden præget af globalisering, af møder mellem teknologi og mennesker, og af møder mellem kulturer. Det handler om at løse problemer –og om mere end det. Tiden er allerede præget af betydelige identitets- og værdidiskussioner, og meningsudvekslinger om menneskets hastigt skiftende vilkår. Arts kan bidrage med viden om æstetiske oplevelser, menneskelige relationer og undervisning – som blandt andet kan bidrage til, hvad man kunne kalde ’det gode liv’.

Materiale fra symposium

Program (afholdt)

Kl. 12.30-12.40: Tjek ind i grupperne

Kl. 12.40-12.55: Hvor står Arts-faglighederne i dag?
Intro v. dekan Johnny Laursen, der er blevet bedt om at komme med et nationalt blik

Kl. 12.55-13.25: Hvordan og i hvilket omfang kan Arts-faglighedernes samfundsværdi undersøges?
Lektor og forskningsleder David Budtz, AAU, præsenterer forskningsprojektet om humanioras effekt og værdi i samfundet (2016-2019), støttet af Veluxfonden, og kommer på den baggrund med et bud på spørgsmålet om undersøgelse af samfundsværdien.
Se David Budtz Pedersens oplæg

Kl. 13.25–13.40: Diskussion

Kl. 13.40-13.55: ’Academic citizenship’
Lektor Rikke Toft Nørgård og lektor Søren Smedegaard Bengtsen om det at være medborger i samfundet på akademiske måder. Begrebet akademisk medborgerskab giver mulighed for at italesætte Arts’ plads i verden som et værdifuldt arne- og hjemsted for nye og divergente forståelses- og værensformer.
Se Rikke Toft Nørgaard og Søren Bengtsens oplæg

Kl. 13.55-14.00: Intro til gruppe-diskussioner v. Rikke Toft Nørgård

Kl. 14-14.25: Visioner for Future//Arts
Gruppediskussion og kortlægning af visioner for fremtidens Arts. Kortlægningen tages med videre til en planlagt event til efteråret, der skal danne grobund for dialog og diskussion mellem Arts og eksterne partnere.

Kl. 14.25-14.45: Kaffepause

Kl. 14.45-15.00: Litterær healing
Postdoc Mette Steenberg: Kan litteratur bruges som behandling af psykiske lidelser? Spørgsmålet stilles aktuelt indenfor det nyetablerede felt kultur & sundhed, og svarene søges af en tynget sundhedssektor, som gennem bevillinger til ”kultur på recept”-projekter undersøger, om der er noget at hente for den mentale sundhed (og statskassen) i kunsten. Men kunne spørgsmålet stilles anderledes, og hvem skal svare? Mette Steenberg giver eksempler på, at hvis den litterære læsning kan have terapeutiske effekter, skyldes det læsningens ikke-intenderede konsekvenser. Man kan ikke læse med terapi for sigte, men gennem æstetisk engagement kan det terapeutiske ske som en særlig måde at være investeret med sit selv i teksten. Hvordan dette engagement opstår, hvornår, og med hvilke tekster, kræver et svar fra Arts-fagligheder, der tør undersøge om og hvordan den æstetiske erfaring kan have nytteværdi.

Kl. 15.00-15.15: Det gode liv (foreløbig titel)
Professor Dorthe Jørgensen

Kl. 15.20-15.45: Grupper lokaliserer eksempler på future Arts

Kl. 15.45-16.00: Kort opsamling i plenum

Kl. 16.00-kl.18.00: Snak og snack

Mulighed for at tale videre over et glas vin/snacks

Oplægsholdere og præsentationer fra dagen

David Budtz Pedersen: Lektor og forskningsleder ved Humanomics Research Centre, Aalborg Universitet, København. Sammen med Frederik Stjernfelt leder han aktuelt forskningsprojektet ”Mapping the Public Value of Humanities”. Forsker  generelt i forsknings- og innovationspolitik, med særlig interesse for forskningsevaluering, påvirknings-vurdering og Open Science og Innovation samt humanistisk videnskabsteori. Uddannet ph.d. og cand. mag. i filosofi og videnskabsteori.

Dorthe Jørgensen: Professor MSO i filosofi og idéhistorie og både dr.phil. & dr.theol. Dorthe Jørgensen har de seneste år særligt forsket i erfaringsmetafysik - i krydsfeltet mellem filosofi, idehistorie og teologi. Oprindeligt uddannet cand.mag. i idé- og litteraturhistorie (1988) og ph.d. i idéhistorie (1995). Har i 25 år undervist på alle niveauer (BA, KA, ph.d.) i mange forskellige discipliner. Har modtaget en række priser, både for sin forskning ogfor sin formidling. 

Rikke Toft Nørgård: Lektor i educational design and technology ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDiM), Aarhus Universitet. Hun har en mag.art. i nordisk sprog og litteratur, samt en ph.d. fra informations- og medievidenskab. Derudover har hun undervist på Digital Design – og på fag og sommerkurser, der samler studerende på tværs af Arts. Hendes forskning fokuserer på værdibaseret, visionsdrevet designtænkning inden for uddannelse og undervisning, samt hvordan universitetet kan transformere sig selv gennem at praktisere og tænke sig selv på nye måder. Hun har sammen med Søren Bengtsen skrevet artiklen ”Academic Citizenship:  a call for the placeful university” (2016) samt artiklen ”Participatory Academic Communities”  (2015) med Janus Holst Aaen.

og

Søren Bengtsen: Lektor ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, samt vicecenterleder for Centre for Higher Education Futures, begge på Aarhus Universitet. Hans forskningsområde er de videregående uddannelsers pædagogik og di-daktik, med særligt fokus på faglig vejledning og forskningsvejledning på Arts. Søren Bengtsen er oprindeligt uddannet cand.mag. i filosofi og kunsthistorie, og har siden opnåelsen af sin ph.d.-grad inden for det didaktiske område arbejdet på tværs af Arts inden for det universitetspædagogiske felt.

Mette Steenberg: Postdoc, Interacting Minds Centre. Mette Steenberg er uddannet cand.mag i spansk og filosofi, har en ph.d. i litteratur og har gennem de seneste seks år arbejdet i krydsfeltet mellem kultur og sundhed. Mette arbejder aktuelt på projekt Tid til Læsning, der implementerer og undersøger effekten af læsegrupper for psykisk sårbare borgere i Region Midtjylland i et samarbejde med bibliotekerne, de kommunale sundhedscentre og civilsamfund.