Du er her: AU  Medarbejdere  Fakulteter Arts Udvalg, råd og nævn Arts Erhvervs- og kontaktudvalg

Arts Erhvervs- og kontaktudvalg

Erhvervs- og kontaktudvalget på Arts er med til at øge dialogen og samarbejdet med det private erhvervsliv og offentlige institutioner. Fakultetets erhvervs- og kontaktudvalg er fakultetets koordinerende organ for de erhvervsrettede aktiviteter, der finder sted i de faglige miljøer. Udvalget skal støtte Arts’ institutter i arbejdet med at udvikle både forskningens og undervisningens samspil med det omgivende samfund.

Erhvervskoordinationsgruppe

I relation til Erhvervs- og kontaktudvalget etableres der er en erhvervskoordinationsgruppe på tværs af fakultetet bestående af en forsknings- og/eller uddannelseskonsulent fra hvert institut, en repræsentant fra Arts Karrierecenter, en repræsentant fra teamet for erhvervsrelation (AU forskning og talent). Gruppen forankres på fakultetet via en rådgiver i dekansekretariatet og med prodekan for forskning som overordnet reference. 

Sekretær for Arts Erhvervs- og kontaktudvalget

1440861 / i40