Institut- og centerfora

Der er tre institutfora og et centerforum på Arts.

Sigtet med foraene er at inddrage medarbejdere og studerende i beslutninger om akademiske spørgsmål ved deres institutter og center.

Institutforums funktionsperiode er 4 år, og der afholdes mindst to møder årligt.

Institutfora er beskrevet på institutternes egne medarbejderportaler:

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier udgør medarbejdermødet centerforummet.