Presse og sociale medier

Presse

I Arts Kommunikation har vi udarbejdet skabeloner i forbindelse med de faste og tilbagevendende presseindsatser. Udfyld den relevante skabelon og returner den, så hører du fra os.

 

 

Sociale medier

Sociale medier spiller en stadig større rolle - også i professionelle sammenhænge. Vi besvarer gerne spørgsmål relateret til sociale medier. 

Twitter

Arts har ikke en corporate profil på Twitter. Det er medarbejdernes personlige profiler, der er styrende for tilstedeværelsen på Twitter. Derudover kan det i visse sammenhænge give mening at oprette og drifte en enhedsprofil for et center eller et institut. De personlige profiler drives selvstændigt, og enheders profiler administreres og drives lokalt.

Arts Kommunikation tilbyder:

 • Rådgivning og undervisning i brug af Twitter som professionel kanal
 • Understøttelse af strategisk vigtige aktiviteter i samspil med de faglige miljøer på Arts og AU´s corporate Twitter-profil
 • Definition og udbredelse af kendskab til Arts-specifikke hashtags
 • Oprettelse, vedligeholdelse og udbredelse af kendskab til Arts relaterede Twitter-lister 

Lister

Instagram

Arts har ikke en corporate profil på Instagram. Det er medarbejdernes og de studerendes personlige profiler, der er styrende for tilstedeværelsen på Instagram. 

Arts Kommunikation tilbyder:

 • Rådgivning og undervisning i brug af Instagram som professionel kanal
 • Definition og udbredelse af kendskab til Arts-specifikke hashtags

Hashtags

På Twitter, Instagram og Facebook bruges hashtags.

Hashtags

Hashtags er en måde at kategorisere indhold i emner på og en måde at søge information på.

Hashtags er dette tegn # - der sættes foran et emneord.

For at lave et hashtag skal du skrive # sammen med et emne. Det kan være emnet allerede har et veletableret hashtag, som med fordel kan benyttes, ellers kan man oprette eget hashtag.

Hvis man vil søge på dansk forskning, kan man skrive #dkvid, som er et emneord, der allerede samler dansk forskning. Dansk politik benytter emneordet #dkpol. 

Arts hashtags

På Arts benytter vi det overordnede hashtag #artsaudk.

Institutterne på Arts kan du følge på:

 • Kommunikation og Kultur: #ccaudk
 • Kultur og samfund: #casaudk
 • DPU: #dpuaudk

LinkedIn

Arts har en LinkedIn-side under Aarhus Universitets LinkedIn-profil.

Siden hedder Faculty of Arts - Aarhus Universitet og kan følges her.

Arts Kommunikation er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af siden og samarbejder med Arts HR, Arts Studier og Arts Ph.d. og Internationalisering om indhold. Vi har en fast redaktionsplan, som bliver planlagt en måned af gangen. Derfor er deadline for opslag en måned før.

Arts Kommunikation tilbyder:

 • rådgivning om, hvilken type indhold der er relevant på LinkedIn
 • at producere og lægge relevante opslag op
 • sender man selv udkast til opslag, forbeholder vi os ret til at redigere i teksterne

Facebook

Arts har ikke en corporate Facebookside. Der er imidlertid reserveret en Facebookside for Arts til evt. senere brug.
Enheder kan oprette Facebookgrupper og -sider på eget initiativ og gerne med inddragelse af Arts Kommunikation.

Arts Kommunikation tilbyder:

 • rådgivning om, hvilken type indhold der er relevant for en specifik målgruppe, og hvordan indholdet bedst tilrettelægges i forhold til platformen og i samspil med øvrige platforme. De enheder, der opretter Facebooksider eller -grupper står selv for driften - med undtagelse af DPU´s Facebookside, der administreres af Arts Kommunikation. 

Youtube

Arts har oprettet en YouTube-kanal. Kanalen skal sikre, at medarbejdere og studerende ved Arts har let adgang til at gøre videoer tilgængelige på web og vil blive brugt til at styrke kommunikationsindsatsen for en lang række projekter. Indholdet på kanalen vil derfor have stor bredde - fra foredrag og ekspertinterviews til rekrutteringsvideoer og profilvideoer for enheder og projekter. Det anbefales at bibeholde Arts´aktiviteter på én samlet kanal. Det sikrer volumen i kanalen. Arts Kommunikation er ansvarlig for at drive og vedligeholde Arts´YouTube-kanal.

Arts Kommunikation tilbyder:

 • rådgivning af og koordinering med ressourcepersoner i øvrige enheder, så Arts´ YouTube-kanal bliver et tilgængeligt værktøj for enheder i ACA og i fagmiljøerne.

Kontakt