Nyheder, presse og sociale medier

Nyheder og presse

Navnenyheder

Arts Kommunikation omtaler bevillinger, udnævnelser, priser. Omtalen består af en kort omtale plus kontaktinfo og portrætfoto. Omtalen lægges på institut-, fakultets- og afdelingssite. Omtalen sendes også ud som pressemeddelelse til landets navneredaktioner via Ritzau.

Kriterier for omtale af navnenyheder

Arts Kommunikation omtaler:

Bevillinger

Vi omtaler bevillinger, hvor forskere fra Arts er primær modtager, og hvor bevillingen er af en vis størrelse.

Udnævnelser og ansættelser

Vi omtaler:

 • Professorer, herunder også professor MSO
 • Æresdoktor
 • Ridder af Dannebrog
 • Ny dekan, prodekan og institutleder

Priser

Vi omtaler interne og eksterne priser tildelt forsker eller underviser.

Arts Kommunikation omtaler ikke:

 • Ph.d.-forsvar
 • Priser og legater til studerende under ph.d.-niveau
 • Priser for posterpræsentationer
 • Jubilæum
 • Fratrædelse
 • Fødselsdag
 • Nekrologer
 • Eksterne professorater
 • Adjungeret lektor/professor

Her henvender du dig vedrørende navnenyheder

Skriv til Arts Kommunikation på arts.kommunikation@au.dk , hvis du har en nyhed inden for de nævnte kriterier. Du modtager herefter en mail med uddybende spørgsmål. Når nyheden er udarbejdet, får du nyheden til gennemsyn og herefter publiceres den. Vi modtager i perioder mange henvendelser og har en ekspeditionstid på ca. 14 dage afhængigt af opgavens omfang og øvrig opgaveportefølje.

Forskningsnyheder

Arts Kommunikation omtaler nye forskningsresultater. Det kan være på baggrund af rapporter, tidsskrifter eller andre undersøgelser. Skal forskningsnyheden sendes til pressen, skal nyheden have offentlighedens interesse.

Her henvender du dig vedrørende forskningsnyheder

Skriv til Arts Kommunikation på arts.kommunikation@au.dk , hvis du har en forskningsnyhed. Du modtager herefter en mail med uddybende spørgsmål. Når forskningsnyheden er udarbejdet, får du nyheden til gennemsyn og herefter publiceres den. Vi modtager i perioder mange henvendelser og har en ekspeditionstid på ca. 14 dage.


Sociale medier

Sociale medier spiller en stadig større rolle - også i professionelle sammenhænge. Vi besvarer gerne spørgsmål relateret til sociale medier. 

X

Arts har ikke en corporate profil på X. Det er medarbejdernes personlige profiler, der er styrende for tilstedeværelsen på X. Derudover kan det i visse sammenhænge give mening at oprette og drifte en enhedsprofil for et center eller et institut. De personlige profiler drives selvstændigt, og enheders profiler administreres og drives lokalt.

Arts Kommunikation tilbyder:

 • Understøttelse af strategisk vigtige aktiviteter i samspil med de faglige miljøer på Arts og AU´s corporate X-profil
 • Definition og udbredelse af kendskab til Arts-specifikke hashtags
 • Oprettelse, vedligeholdelse og udbredelse af kendskab til Arts relaterede X-lister 

Lister

Instagram

Arts har ikke en corporate profil på Instagram. Det er medarbejdernes og de studerendes personlige profiler, der er styrende for tilstedeværelsen på Instagram. 

Hashtags

På X, Instagram og Facebook bruges hashtags.

Hashtags

Hashtags er en måde at kategorisere indhold i emner på og en måde at søge information på.

Hashtags er dette tegn # - der sættes foran et emneord.

For at lave et hashtag skal du skrive # sammen med et emne. Det kan være emnet allerede har et veletableret hashtag, som med fordel kan benyttes, ellers kan man oprette eget hashtag.

Hvis man vil søge på dansk forskning, kan man skrive #dkvid, som er et emneord, der allerede samler dansk forskning. Dansk politik benytter emneordet #dkpol. 

Arts hashtags

På Arts benytter vi det overordnede hashtag #artsaudk.

Institutterne på Arts kan du følge på:

 • Kommunikation og Kultur: #ccaudk
 • Kultur og samfund: #casaudk
 • DPU: #dpuaudk

LinkedIn

Arts har en LinkedIn-side under Aarhus Universitets LinkedIn-profil.

Siden hedder Faculty of Arts - Aarhus Universitet og kan følges her.

Arts Kommunikation er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af siden og samarbejder med Arts HR, Arts Studier og Arts Ph.d. og Internationalisering om indhold. Vi har en fast redaktionsplan, som bliver planlagt en måned af gangen. Derfor er deadline for opslag en måned før.
 

Arts Kommunikation tilbyder:

 • rådgivning om, hvilken type indhold der er relevant på LinkedIn
 • at producere og lægge relevante opslag op
 • sender man selv udkast til opslag, forbeholder vi os ret til at redigere i teksterne

Facebook

Arts har ikke en corporate Facebookside. Der er imidlertid reserveret en Facebookside for Arts til evt. senere brug.
Enheder kan oprette Facebookgrupper og -sider på eget initiativ. 

Arts Kommunikation tilbyder:

 • De enheder, der opretter Facebooksider eller -grupper står selv for driften - med undtagelse af DPU´s Facebookside, der administreres af Arts Kommunikation. 

Youtube

Arts har oprettet en YouTube-kanal. Kanalen skal sikre, at medarbejdere og studerende ved Arts har let adgang til at gøre videoer tilgængelige på web og vil blive brugt til at styrke kommunikationsindsatsen for en lang række projekter. Indholdet på kanalen vil derfor have stor bredde - fra foredrag og ekspertinterviews til rekrutteringsvideoer og profilvideoer for enheder og projekter. Det anbefales at bibeholde Arts´aktiviteter på én samlet kanal. Det sikrer volumen i kanalen. Arts Kommunikation er ansvarlig for at drive og vedligeholde Arts´YouTube-kanal.