Håndtering af coronasmitte på Arts

Fakultetsledelsen på Arts har nedsat en beredskabsgruppe, som har til opgave at modtage indmeldinger om smittede medarbejdere og studerende og være knudepunkt i forhold til at formidle information herom til institutter og iværksætte og koordinere påkrævede handlinger internt på fakultetet, universitetet eller i forhold til myndigheder.

Beredskabsgruppen består af:

Yderligere deltagere inddrages efter behov.

Beredskabsgruppen kan kontaktes på corona.beredskabsgruppe.aar@au.dk  

Når en medarbejder konstateres smittet

Coronaberedskabsgruppen:

Afklarer sammen med medarbejderen, hvilke kolleger og studerende medarbejderen har haft tæt kontakt med på universitetet med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

  • Hvornår har du modtaget svar på din COVID-19 test?
  • Hvor og hvornår har du op til den positive COVID-19 test opholdt dig på Campus?
  • Er der særlige omstændigheder omkring din konstaterede smitte, som du ønsker at gøre AU opmærksom på i forhold til smittehåndtering på universitetet?

Sikrer, at der straks gives besked til de kolleger og studerende, der har været i nær kontakt med den COVID-19-smittede og gør disse opmærksom på følgende:

  • at der er konstateret smitte hos en, de har været i kontakt med (uden angivelse af identitet, jf. GDPR)
  • at de bør selvisolere sig og få foretaget en COVID-19 test
  • at de derfor skal være særligt opmærksomme på sygdomstegn
  • at de derfor i endnu højere grad skal følge de generelle råd om god hygiejne
  • at de bør orientere sig i Sundhedsstyrelsens materiale for nære kontakter

Afdelingslederen:

Informerer øvrige relevante kolleger (som ikke er nære kontakter) om, at ”en medarbejder er sygemeldt eller hjemsendt på grund af COVID-19”.

Corona-beredskabsgruppen:

  • Iværksætter rengøring i relevante lokaler efter behov. Behovet vurderes i forhold til den smittedes færden på AU inden for de seneste 48 timer.
  • Vurderer om smittetilfældet giver anledning til yderligere tiltag i forhold til smitteinddæmning.

Hvis der er spørgsmål til procedurer eller handlinger, er man velkommen til at kontakte beredskabsgruppen ved at skrive til funktionspostkassen Corona-beredskabsgruppe, Arts. Beredskabsgruppen er også gerne behjælpelig med konkret bistand til de forskellige dele af opfølgningsprocedurerne.