Arts Uddannelsesdag 2022

”Det særligt humanistiske” i perspektivet Arts og den omgivende verden var emnet for Uddannelsesdagen 2022, der blev afholdt på Godsbanen den 15. marts.

På dagen deltog 80 ansatte og studerende fra hele fakultetet for at komme med perspektiver på ’det særligt humanistiske’.
Temaer i dagens drøftelser var bl.a.:

  • Hvordan vil vi gerne møde erhvervsliv og det omgivende samfund generelt med ’det særligt humanistiske’ – og hvad er det?
  • Hvordan bliver vi bedre til at beskrive vores uddannelsers og vores kandidaters faglige profiler – generelt og individuelt?
  • Hvordan forbereder vi vore kandidater ikke kun til det første job, men giver dem kompetencer til et arbejdsmarked under løbende forandring? Herunder hvilken rolle skal digitale færdigheder, teknologiforståelse og problemløsning spille?
  • Hvordan sikrer vi, at den enkelte studerende løbende er i kontakt med erhvervsliv og det omgivende samfund igennem hele studiet?

Dagens oplæg og drøftelser tog afsæt i de nære erfaringer med det særlige humanistiske og udblik til det brede uddannelseslandskab, som Arts’ uddannelser indgår i samt de politiske og samfundsmæssige diskussioner, som bølger omkring Arts.

Uddannelsesdagen bød på indlæg fra tidligere studerende om deres erfaringer i offentlige og private virksomheder, eksterne eksperters blik på humanister og hvad humaniora særligt kan bidrage med og hvordan Arts som uddannelsesinstitution kan bidrage til at gøre dette tydeligere.

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet