Information til undervisere på Arts i forbindelse med coronasituationen

- Hjemmesiden opdateres løbende -

UNDERVISNING I EFTERÅRET 2021

Undervisningsdeltagelse / tilstedeværelseskrav i efteråret 2021

24. august 2021

Idet efterårets undervisning er påvirket af risiko for karantæne for både studerende og undervisere, har fakultetsledelsen besluttet, at tilstedeværelseskravet i forbindelse med undervisningsdeltagelse ikke gælder i efteråret 2021.

I stedet skal de studerende leve op til krav om undervisningsdeltagelse ved at deltage i de aktiviteter, som du som underviser har oplyst på Brightspace ved undervisningens begyndelse,  jf. studieordningen.

ADGANG TIL CAMPUS

Retningslinjer i forbindelse med ophold på campus

11. august 2021

  • Du skal overholde de generelle retningslinjer for smitteforebyggelse, herunder retningslinjer for håndhygiejne. 

Læs mere om de generelle retningslinjer her.

Brug for hjælp?

Arts IT

Hvis du oplever tekniske udfordringer i Zoom, f.eks. ved login eller problemer med lyd eller billede, kan du kontakte Arts IT på 8715 0911

Studiecenter Arts

Hvis du har spørgsmål til din eksamen eller er i tvivl om, om din prøveform er ændret, kan du skrive til Studiecenter Arts.

Akutte spørgsmål

Hvis der opstår akutte problemer i forbindelse med din online eksamen, kan du ringe til dit eksamensteam. Du finder deres telefonnummer i Digital Eksamen.