Aarhus BSS Økonomi

Hvert institut/center/enhed på Aarhus BSS har en primær forretningscontroller og en eller flere projektøkonomer tilknyttet.

Forretningscontrolleren er instituttets overordnede indgang til Aarhus BSS Økonomi. Projektøkonomerne har fokus på de eksterne projekter, herunder den daglige drift og kontakten til projekthaveren.

Herudover arbejder enkelte økonomimedarbejdere primært med tværgående og koordinerende opgaver.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

Aarhus BSS Økonomi:

Tåsingegade 1
Bygning 1447
8000 Aarhus C

Birk Centerpark 15
Bygning 8001
7400 Herning


Department of Management, MGMT


Department of Economics and Business Economics, ECON


Department of Law, LAW


Department of Political Science, PS


Department of Psychology and Behavioural Sciences, PSY


Department of Business Development and Technology, BTECH


Cognition and Behavior Lab


Aarhus BSS Graduate School


Centre for Teaching and Learning, CUL


Dekanat


Bygningsområdet 


Aarhus BSS' administrative center


IT-Vest

  • Forretningscontroller Morten Lyberth Grunnet, morten.grunnet@au.dk, tlf. 8715 3453 og mobil 5194 4938

Censorformandskabet

  • Forretningscontroller Morten Lyberth Grunnet, morten.grunnet@au.dk, tlf. 8715 3453 og mobil 5194 4938


Tværgående opgaver:


Ledelse af Aarhus BSS Økonomi