Aarhus BSS Studier

Ekspeditionskontor:

Tåsingegade 3, bygning 1443, lokale 021


Aarhus BSS Studier varetager eksamensplanlægning, undervisningsadministration, studievejledning, rekruttering, information, sagsbehandling, kvalitetssikring og studienævnsbetjening for uddannelser på Aarhus BSS.

Studieadministrationen er inddelt i flere afdelinger og teams, som hver har ansvar for forskellige områder:

Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening varetager sagsbehandlingen i relation til studienævnet - og fungerer som sekretariat for studielederne. Arbejdsopgaver er f.eks. godkendelse af studieordninger, godkendelse af kurser, behandling af dispensationsansøgninger, godkendelse af studieprogrammer, meritansøgninger, forhåndsgodkendelse af udlandsophold, førsteårsprøvekontrol, inaktivitetskontrol, midlertidig indskrivning på kandidatuddannelsen etc.

Undervisning og eksamen varetager  administration af undervisning og eksaminer på fakultetets bachelor- og kandidatuddannelser, samt HD og andre deltidsuddannelser. Arbejdsopgaverne er bl.a.: Undervisnings- og eksamensadministration i forbindelse med studerendes tilmelding til undervisning og eksamen, oprettelse af digitale eksamensafleveringsflows, bevisudstedelse samt daglig kontakt med studerende og samarbejdspartnere.

International varetager arbejdet omkring udveksling af studerende. Herunder vejledning af både incoming og outgoing studerende, samt vedligeholdelse og udvikling af udvekslingssamarbejdet. Derudover har International også ansvaret for rekruttering af internationale studerende til alle fakultets bachelor- og kandidatuddannelser.

Vejledning og studieinformation varetager studievejledning af kommende såvel som nuværende studerende. Derudover laver vi studieinformation, rekruttering, studiestart, studieteknik og er involverede i diverse gennemførelsesvejledningsprojekter. Arbejdsopgaverne er bl.a. at koordinere og medudvikle studiestart på hovedområdets uddannelser, koordinering af hovedområdets deltagelse i Studiepraktik og U-days, ansvarlig for gennemførelse af forsinkelsesvejledningstilbud til forsinkede studerende på hovedområdet, samt at virke som sparringspartnere til resterende AU Studier, studienævn og institutter.

Studiekvalitet, digitalisering og Studieplan består af to teams 'Studiekvalitet og Digitalisering' samt 'Studieplan'.

Teamet 'Studiekvalitet og Digitalisering' faciliterer fakultetets uddannelseskvalitetsprocesser samt leverer ledelsesinformation til studienævn, institutter og dekanat. Derudover er teamet lokale superbrugere og faciliterer systemdrift og -udvikling i Aarhus BSS Studier af større tværgående digitale systemer, som EDDI, STADS, WorkZone og Exam Scheduler. Teamet varetager endvidere projektledelse på udviklings- og optimeringsprocesser på tværs af Aarhus BSS Studier.

Teamet 'Studieplan' varetager planlægning af undervisning og eksamener for fakultetets uddannelser samt bidrager til større tværgående projekter som Campus 2.0 og nyt planlægningssystem på Aarhus Universitet. Teamet varetager endvidere booking af lokaler i forbindelse med introduktionsuger, konferencer og større arrangementer på tværs af AU.

 

Nedenfor findes fordelingen af medarbejdere i de enkelte afdelinger. I fordelingen over teams, kan man finde de medarbejder, der indgår i de enkelte teams.

Uddannelseschef

Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening

Navn Jobtitel E-mail Telefon Mobil Bygning
Andersen, Linda Esmann Uddannelsessupporter lea@au.dk +4587153641 1443, 131
Anhøj, Anne Skov Studienævnssupporter annea@au.dk +4587164856 1443, 123
Bak, Ditte Uddannelsessupporter ditte.bak@au.dk +4587164815 1443, 133
Bech-Larsen, Anette Uddannelsessupporter anbl@au.dk +4587152385 1443, 141
Christensen, Lisbeth Sonne Uddannelsessupporter lisbethsonne@au.dk +4587153272 1443, 135
Eriksen, Ida Ravn Studienævnssupporter idare@au.dk +4587152528 1443, 125
Falsig, Hanne Studienævnssupporter haf@au.dk +4587164837 1443, 129
Fisker, Stine Koudal Uddannelsessupporter skf@au.dk +4587152201 1443, 139
Frederiksen, Christine Haahr Studienævnssupporter chaahr@au.dk +4587152408 1443, 129
Fuglsang, Tine Haugsted Studienævnssupporter thfu@au.dk 1443, 127
Kleist, Christine Uddannelsessupporter (barsel) christinedyrup@au.dk 1443
Kristiansen, Kristina Birk T Uddannelsessupporter kbtk@au.dk +4587165179 1443, 139
Lindhardt, Tina Uddannelsessupporter tln@au.dk +4587152386 1443, 137
Meilandt, Mette Uddannelsessupporter meme@au.dk +4587153601 1443, 131
Nielsen, Ditte Marie Uddannelsessupporter dittemn@au.dk +4587153589 1443, 135
Nyfeldt-Nüchel, Merete Uddannelsessupporter menyf@au.dk +4587152394 1443, 141
Schmidt, Christine Brink Uddannelsessupporter chsc@au.dk +4587152168 1443, 130
Sejrsen, Anne Eliasson Studienævnssupporter (barsel) sejr@au.dk +4587152408 1443
Tranberg, Merete Lund Studienævnssupporter mlt@au.dk +4587165227 1443, 125
Troelsgaard, Renée Højgaard Uddannelsessupporter retr@au.dk +4587152413 1443, 133
Ulfkjær, Cecilie Uddannelsessupporter cecilieu@au.dk +4587153718 1443, 137
Veje, Sofie Uddannelsessupporter (barsel) sofiev@au.dk +4593508177 1443
Winkler, Thue Sebastian Studienævnssupporter tsw@au.dk +4587152164 1443, 123

Afdelingsleder

Undervisning og eksamen

Navn Jobtitel E-mail Telefon Mobil Bygning
Aronro, Tina Studieadministrator tina@au.dk +4587152197 1444, 021
Bligaard, Bolette Studieadministrator bobl@au.dk +4587153426 1444, 017
Borup, Helle Winther Studieadministrator hwb@au.dk +4587166184 1444, 016
Hall, Katrine Pinholt Studieadministrator katrine@au.dk +4587153295 1444, 017
Hansen, Bente Østergaard Studieadministrator bha@au.dk +4587165254 1444, 016
Holmslykke, Mariann Afdelingsleder mar@au.dk +4521657664 +4521657664 1443, 114
Jensen, Helle Gabriel Studieadministrator hgjensen@au.dk +4587166103 1444, 020
Kortsen, Runa H. Studieadministrator runa@au.dk +4587152375 1444, 021
Krøyer, Helle Studieadministrator hekr@au.dk +4587153648 1444, 021
Lykke, Karen Marie Afdelingssekretær kmlykke@au.dk +4587152486 1444, 018
Nielsen, Gitte Lilliendahl Studieadministrator giln@au.dk +4587152698 1444, 017
Nielsen, Karin Møller Studieadministrator kmn@au.dk +4587152653 1444, 020
Pedersen, Mads Ulrik Studieadministrator mup@au.dk +4587165185 1444, 020
Petersen, Marianne Studieadministrator mp@au.dk +4587152365 1444, 021
Rasmussen, Louise Bonne Studieadministrator lobr@au.dk +4587153612 1444, 012
Slotsdal, Julie Rauert Studieadministrator julie@au.dk +4587152382 1444, 020
Svendsen, Anne Studieadministrator anne@au.dk 1444, 016

Afdelingsleder

Studiekvalitet, digitalisering og Studieplan

Navn Jobtitel E-mail Telefon Mobil Bygning
Andersen, Martin Friis Studieplanlægger mfa@au.dk +4587153635 +4593521957 1442, 117
Bunk, Susanne Vestergaard Uddannelsessupporter sbunk@au.dk +4587152475 1443, 119
Frahm, Lis Kølbæk Studieadministrator liskf@au.dk +4587151915 8001, 1005
Gammelgaard, Pia Behrens Afdelingsleder piaga@au.dk +4521829825 1442, 111
Hansen, Jannie Kjær Studieplanlægger jannie@au.dk +4587165926 +4593508499 1443, 112
Hansen, Jesper Bennedsen Studieplanlægger jbhansen@au.dk +4587153406 +4593508791 1442, 119
Højsø, Sine Janni Studieplanlægger sjh@au.dk +4587152353 +4593508512 1442, 113
Jensen, Vibeke Bille Uddannelsessupporter vibi@au.dk +4550939440 1443, 119
Jessen, Asger Mors Studieplanlægger asli@au.dk +4587153141 +4593508589 1442, 115
Kristensen, Klaus Mors Uddannelsessupporter kmk@au.dk +4587152159 1443, 117
Larsen, Heidi Maibritt Trampedach Studieadministrator heidi@au.dk +4587151908 8001, 1002
Møller, Lasse Damgaard It-projektleder lasse.damgaard@au.dk +4593508656 5221, 117
O'Halloran, Kevin Gaarde Uddannelssupporter kgoh@au.dk +4587166264 1443, 117
Qvistgaard, Magnus Projektleder magnusqvistgaard@au.dk +4528992219 +4528992219 1443, 121
Sandberg, Maja Studieplanlægger majas@au.dk 1443, 112

Afdelingsleder

Vejledning og studieinformation

Navn Jobtitel E-mail Telefon Mobil Bygning
Christensen, Nikoline Ohnemus Studievejleder nikoc@au.dk +4593508249 +4593508249 1443, 033
Karlsen, Dennis Haarup Studievejleder dennisk@au.dk +4593508250 +4593508250 1443, 037
Kornum, Julie Drejer Studievejleder juliek@au.dk +4593521320 1443
Nielsen, Kathrine Raagaard Studievejleder krn@au.dk +4593508104 +4593508104 1443, 037
Odder, Mette Bak Studievejleder metteod@au.dk +4587151909 +4521366232 8001, 1005
Pedersen, Lene Birkegaard Studievejleder lbp@au.dk +4587153756 1443, 035
Pedersen, Lene Merete Studievejleder lemp@au.dk +4587152496 1443, 035
Pold, Marie Louise Bro Studievejleder mpold@au.dk +4523119526 +4523119526 1443, 031
Tylén, Stina Lykkebye Afdelingsleder slt@au.dk +4523833232 +4523833232 1443, 039

Afdelingsleder