Du er her: AU  Medarbejdere  Fakulteter Aarhus BSS Aarhus BSS' administrative center Forkortelser på Aarhus BSS

Forkortelser på Aarhus BSS

Liste over de mest anvendte forkortelser på Aarhus BSS

Organer på Aarhus BSS og AU

AR:

Akademisk råd

DEK:

Dekanatet

FL:

Fakultetsledelsen

LEA:

Ledelseskredsen i enhedsadministrationen varetager den administrative ledelse på Aarhus Universitet. 

STN:

Studienævn

UF:

Aarhus BSS Uddannelsesforum

UFFE:

Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde

UFU:

Udvalget for Uddannelse

UL:

Universitetsledelsen

US:

Universitetsledelsens stab

Personale

APV:

Arbejdspladsvurdering

DVIP:

Deltidsansat videnskabeligt personale

FC:

Funktionschef(er)

IL:

Institutleder

ISL:

Institutsekretariatsleder

SL:

Studieleder

VIP:

Videnskabeligt personale

TAP:

Teknisk/administrativt personale

Arbejdsmiljø og samarbejdsudvalg

AAMU:

Administrationens arbejdsmiljøudvalg varetager den overordnede koordinering og planlægning af arbejdsmiljøarbejdet og sundhed i Enhedsadministrationen

AMG:

Arbejdsmiljøgrupper

AMO:

Arbejdsmiljøorganisationen

FAMU:

Fakultetsarbejdsmiljøudvalg, som planlægger og koordinerer hovedområdets arbejdsmiljøarbejde.

FSU:

Fakultetets samarbejdsudvalg

HAMU:

Hovedarbejdsmiljøudvalget varetager arbejdsmiljøopgaver på overordnet politisk og strategisk niveau på Aarhus Universitet.

HSU:

Hovedsamarbejdsudvalget

LAMU:

Administrationens lokale arbejdsmiljøudvalg

LSU:

Lokalt samarbejdsudvalg, et på hvert institut og et fælles for administrationen på Aarhus BSS

Studier og uddannelse

EDDI:

Educational designer, som er det system, hvori alle kursusbeskrivelser og studieordninger indtastes.

EVU:

Båndet for efter- og videreuddannelse, skal sikre erfaringsudveksling, koordinering og samarbejde vedr. efter- og videreuddannelse på tværs af administrationscentre og fællesfunktioner.

INT:

Båndet for internationalisering: skal sikre samarbejde, koordinering og fælles praksis på tværs af administrationscentre og fællesfunktioner vedrørende internationalisering og studentermobilitet.

SNUK:

Båndet for studienævnsbetjening og uddannelseskvalitet skal sikre samarbejde, koordinering og fælles praksis på tværs af fakulteter og fællesadministrationen ift. en række studieadministrative processer.    

STADS:

Studieselvbetjening - det studieadministrative system på AU. Via STADS administreres og formidles oplysninger om studerendes studieaktiviteter og –forløb.

VEST:

Aarhus BSS Studier - Vejledning og Studieinformation, som varetager studievejledningen og studieinformation til kommende og nuværende studerende.

UVAEKA:

Båndet for undervisnings- og eksamensadministration skal sikre samarbejde, koordinering og fælles praksis på tværs af hovedområder og fællesservice vedrørende en række studieadministrative processer.

Foreninger

AU JRA:

Aarhus University Junior Researcher Association    

AUPA:Aarhus University PhD Association    

Akkrediteringer

AACSB:

Association to Advance Collegiate Schools of Business. Tildeles af AACSB International.

AI:

Danmarks akkrediteringsinstitution

AMBA:

Association of MBAs. Tildeler AMBA akkrediteringen der har fokus på MBA-uddannelse.

EFMD:

European Foundation of Management Development. Tildeler EQUIS-akkrediteringen.

EQUIS:

European Quality Improvement System

IA:

Institutionsakkreditering

RUVU:

Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser, som skal skal vurdere relevansen af nye uddannelser og nye udbud af eksisterende uddannelser i forbindelse med prækvalifikation.

1446121 / i40