Aarhus BSS Økonomi

Hvert institut/center/enhed på Aarhus BSS har en primær forretningscontroller og en eller flere projektøkonomer tilknyttet.

Forretningscontrolleren er instituttets overordnede indgang til Aarhus BSS Økonomi. Projektøkonomerne har fokus på de eksterne projekter, herunder den daglige drift og kontakten til projekthaveren.

Herudover arbejder enkelte økonomimedarbejdere primært med tværgående og koordinerende opgaver.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os.


Institutter og centre

Institut for Virksomhedsledelse

Juridisk Institut

Institut for Statskundskab

Dansk Center for Forskningsanalyse

Psykologisk Institut

Center for Rusmiddelforskning

Cognition and Behavior Lab

Tina Riise

Forretningscontroller

Øvrige enheder

Dekanatet/dekansekretariatet

Martin Gasberg

Forretningscontroller

Bygningsområdet

Tina Riise

Forretningscontroller

Administrationscenter Aarhus BSS

Martin Gasberg

Forretningscontroller

It-vest

Censorformandskabet

Tværgående opgaver

STÅ-controller

Faglig koordinator inden for EU-projekter

Bygningcontroller/huslejefordelinger

Tina Riise

Forretningscontroller

Find os


Tåsingegade 1
Bygning 1447
8000 Aarhus C

Birk Centerpark 15
Bygning 8001
7400 Herning