PhD Planner login

PhD Planner opdateres og skifter navn til MyPhD

Vær opmærksom på, at PhD Planner gennemgår en opdatering og vil være utilgængelig den 22.-24. august 2022. Opdateringen betyder desuden, at PhD Planner skifter navn til MyPhD.

Du vil modtage mere information om opdateringen og navneskiftet per e-mail, når tiden nærmer sig.

Log på PhD Planner her:

Hvad bruges PhD Planner til?

  • Til at skabe et overblik over dit ph.d.-forløb
  • Til at afstemme forventningerne mellem den ph.d.-studerende og hovedvejlederen i forhold til ph.d.-afhandlingen, kurser, undervisningsforpligtelse og udlandsophold.
  • Som et redskab, som ph.d.-skolen kan anvende til at følge dit ph.d.-forløb og sikre, at forløbet er tilfredsstillende og lever op til kravene i ph.d.-bekendtgørelsen og de gældende regler og retningslinjer
  • Til at kunne opsummere dine aktiviteter på bilagene til dit eksamensbevis

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til PhD Planner, er du velkommen til at kontakte ph.d.-administrationen på bphd@psys.au.dk