Barselsorlov og fravær

Orlov i forbindelse med fødsel, graviditet eller sygdom

Ansatte ph.d.-studerende indskrevet på det 3-årige forløb (5+3) eller på del B af det 4-årige forløb (4+4)

I følge AC-overenskomsten og lovgivningen har ph.d.-studerende, som er ansat i det 3-årige forløb (5+3) eller del B af de 4-årige forløb (4+4) samme rettigheder til orlov som andre lønmodtagere i forbindelse med barsel, graviditet og sygdom.

På HR's hjemmeside kan du finde alle gældende regler og retningslinjer samt ansøgningsskemaer til barsel.

Ph.d.-studerende, som er indskrevet på det 4 eller 5-årige ph.d.-forløb

Ph.d.-studerende, der er indskrevet i 4-årige og 5-årige ph.d.-forløb, er underlagt reglerne i SU-loven i forhold til barsel, graviditet og sygdom mens de er på del A. Efter overgang til ansættelse som ph.d.-studerende har de efter AC-overenskomsten og lovgivningen samme rettigheder til orlov som andre lønmodtagere i forbindelse med barsel, graviditet og sygdom.

Ph.d.-studerende, der er indskrevet på 4+4 forløbets del A, skal indsende et ansøgningsskema, hvis de ønsker at tage barselsorlov.

Sygdom (kun for studerende på 4+4, del A)

Ph.d.-studerende, der er indskrevet på 4+4 forløbets del A, skal indsende følgende ansøgningsskema, hvis de ønsker at tage sygeorlov.

Forlængelsen af SU-stipendiet for ph.d.-studerende, der er indskrevet på 4+4 forløbets del A, er underlagt de danske SU-regler. Indskrivningsperioden og SU-stipendiet kan forlænges med op til 12 måneder i forbindelse med barsel.

Bemærk, at der kan være forskellige regler for barselsorlov alt efter, om man er i starten eller slutningen af sin ansættelse. Dette er i henhold til § 2, sektion 2 i de danske regler for ph.d.-studerende, som er et bilag til overenskomsten for statsansatte i Danmark.

Andet fravær

Ph.d.-uddannelsen er tilrettelagt som et sammenhængende 3-årigt, 4-årigt eller 5-årigt uddannelsesforløb. Udgangspunktet er derfor, at der kun i særlige tilfælde gives tilladelse til anden orlov, herunder deltidsorlov. Efter særlig aftale kan ph.d.-skolelederen dog efter omstændighederne efter ansøgning acceptere deltidssygemelding i forbindelse med genoptagelse af indskrivningen efter f.eks. længerevarende alvorlig sygdom.

Såfremt en ph.d.-studerende ønsker at afbryde sit ph.d.-forløb i kortere eller længere tid, skal der indgives en skriftligt begrundet ansøgning til ph.d.-skolelederen.