Lønkatalog for VIP

Katalog for indgåelse af aftaler om løntillæg for overenskomstansatte videnskabelige medarbejdere ved enhederne på BSS.