Coronavirus: Nyttige links til medarbejdere

Coronavirus: Nyttige links til medarbejdere giver dig overblik over de vigtigste hjemmesider med information for medarbejdere. Hold dig orienteret på siden og via den information, som du får fra din nærmeste leder. 

Denne side opdateres løbende.

Kan du ikke finde svar på dine spørgsmål, skal du kontakte din nærmeste leder.

Afvikling af undervisning

Teknisk support til fjernundervisning/WISEflow

Teknisk support ved IT: Skriv til bss.it@au.dk eller ring til 87 15 09 33

For spørgsmål om den tekniske support kontakt IT-chef Andreas Stilling Heuwinkel.

Afspritning af lokaler

Der vil være rengøring i alle lokaler en gang om dagen, men det er både undervisers og de studerendes ansvar at sørge for, at lokalerne forlades i afsprittet stand.

Det er underviserens ansvar at igangsætte afspritningen.

Som underviser skal du gøre følgende efter endt undervisning:

 1. Start med at desinficere dine hænder, inden du rører ved desinfektionsudstyret. I lokalet vil der både være håndsprit i en flaske og udstyr til at desinficere bordene med.    
 2. Brug sprayflasken med desinfektionsmiddel til overflader til at desinficere de borde og stole (ikke stofoverflader), som du har ansvaret for/selv har benyttet. Husk alle berøringspunkter (bordkant, underside, armlæn og lignende) Overfladen skal efterlades fugtig, men ikke våd.
 3. Oplys de studerende om, at de skal afspritte deres borde og stole efter samme retningslinjer.
 4. Igangsæt desinficering af øvrige kontaktpunkter (gelænder, dørgreb, lyskontakter og lignende) - dette gøres enten af dig eller de studerende.
 5. Efterlad lokalet ryddeligt. Efterlad ikke affald, papir og lignende på bordene.

Håndtering af afstandskrav

Alle lokaler og auditorier er inden semesterstart blevet gennemgået og dimensioneret, så de passer til det antal studerende, der skal følge undervisningen fysisk i det konkrete lokale.

I alle lokaler vil der hænge oversigter over, hvordan de studerende skal placere sig, alt efter om der er tale om stamhold, fællesforelæsninger med mere. De studerende er selv ansvarlige for at orientere sig på oversigten. Orientér dig eventuelt i de lokale retningslinjer på dit institut ved at kontakte din institutsekretariatsleder.

Husk, at du som underviser som udgangspunkt skal stå to meter fra den forreste række studerende.

Hvis du som underviser oplever, at der er for mange i lokalet, eller at de studerende sidder for tæt, er det dit ansvar at afbryde undervisningen. Sker dette, skal du orientere institutleder og studieleder herom.

Studieberedskabsgruppe på Aarhus BSS

Gruppen har fungeret i perioden fra marts til juni 2020 med det formål at sikre en fælles koordinering og kommunikation på tværs af fakultetet i relation til de mange spørgsmål på studieområdet, der opstår i forbindelse med coronaberedskabet, den fysiske nedlukning af universitetet og følgerne heraf.

Fakultetsledelsen har besluttet at genaktivere studieberedskabsgruppen fra og med den 26. august 2020, idet den seneste udvikling har bevirket, at der fortsat dukker nye studieadministrative problemstillinger op, der kræver tværgående sparring og koordinering på fakultetsniveau.

Studieberedskabsgruppen sparrer, koordinerer og kommunikerer i relevant omfang på tværs af fakultetet i relation til spørgsmål på studieområdet, der opstår i forbindelse med coronaberedskabet.

Studieberedskabsgruppen er ikke et beslutningsforum, men indstiller i relevant og nødvendigt omfang sager til fakultetsledelsens beslutning.

Henvendelser vedrørende ovenstående kan rettes til Fatos Kutllovci fku@au.dk

Studieberedskabsgruppens sammensætning:

 • Konstitueret prodekan for uddannelse Morten Rask
 • Studielederne Lars Esbjerg og Carsten Jensen
 • Studiechef Anni Langberg
 • Institutsekretariatsleder Anja Zimmerdahl
 • Kommunikationschef Aase Bak
 • IT-chef Andreas Heuwinkel
 • Rådgiver Fatos Kutllovci, fakultetssekretariatet

Afvikling af eksamen

Mundtlig eksamen via Zoom

Online mundtlig eksamen afholdes gennem videoplatformen Zoom. 

Her er de vigtigste links, du kan orientere dig på: 

Teknisk support ved IT: Skriv til bss.it@au.dk eller ring til 87 15 09 33

Biblioteksservices

Åbningstider og digital biblioteksservice

Bibliotekerne i AU Library er åbne. Vær opmærksom på, at AU Library består af flere biblioteker, og at ophold i bibliotekerne på AU skal ske i henhold til myndighedernes anbefalinger. Du skal derfor følge de anbefalinger, der er på det pågældende bibliotek for at undgå smittespredning af coronavirus.

Du kan fortsat bruge de elektroniske ressourcer på library.au.dk, og du har i øjeblikket også fri adgang til en række ressourcer fra forskellige forlag, som ekstraordinært stiller deres materialer gratis til rådighed i en begrænset periode.

Du er velkommen til at kontakte biblioteket, hvis du har brug for hjælp