Forlængelse af ph.d.-forløb

Vedrørende anmodninger om forlængelse af ph.d.-forløb eller dispensations ansøgninger i forbindelse med COVID-19.

AU har besluttet en fælles håndtering af udfordringer i ph.d.-forløb som direkte følge af COVID-19, herunder den fysiske nedlukning af AU.

Før en anmodning om forlængelse af ph.d.-forløb eller dispensation fremsendes til ph.d.-skolen, skal du kontakte din hovedvejleder med henblik på en drøftelse af, hvordan din ph.d.-plan kan tilpasses, således at dit ph.d.-studie kan færdiggøres til tiden.

Som beskrevet på den officielle AU Corona FAQ for ph.d.-studerende, skal I vende om, der kan findes alternative løsninger på fx aflyste/udskudte kurser og/eller aflyst eller afbrudt miljøskifte.

Hvis det ikke er muligt at finde alternative løsninger, er du velkommen til at kontakte ph.d.-skolen.

Som altid skal en anmodning om forlængelse eller dispensation være begrundet og specifikt beskrive, hvorfor alternative løsninger ikke er mulige samt angive, hvad der anmodes om.

Ansøgningen skal støttes af din vejleder og fremsendes til din programformand, der videresender til ph.d.-skolen.