Forlængelse af ph.d.-forløb

Vedrørende anmodninger om forlængelse af ph.d.-forløb eller dispensationsansøgninger i forbindelse med COVID-19.

AU har besluttet en fælles håndtering af udfordringer i ph.d.-forløb som direkte følge af COVID-19, herunder den fysiske nedlukning af AU.

Drøft sagen med din hovedvejleder

Før en anmodning om forlængelse af ph.d.-forløb eller dispensation fremsendes til ph.d.-skolen, skal du kontakte din hovedvejleder med henblik på en drøftelse af, hvordan din ph.d.-plan kan tilpasses, således at dit ph.d.-studie kan færdiggøres til tiden.

Som beskrevet på AU's officielle corona-FAQ for ph.d.-studerende, skal I vende, om der kan findes alternative løsninger på for eksempel problemer med dataindsamling, aflyste/udskudte kurser og/eller aflyst eller afbrudt miljøskifte.

Hvis der ikke kan findes alternative løsninger

Hvis det ikke er muligt at finde alternative løsninge, er du velkommen til at kontakte ph.d.-skolen.

Alle henvendelser behandles efter en individuel og konkret vurdering baseret på en begrundet anmodning.

Som altid skal en anmodning om forlængelse eller dispensation være begrundet og specifikt beskrive, hvorfor alternative løsninger ikke er mulige samt angive, hvad der anmodes om.

Ansøgningen skal støttes af din vejleder og fremsendes til din programformand, der videresender til ph.d.-skolen.