Fakultetssekretariatet

 

Fakultetssekretariatet består af seks rådgivere og én ledelsessekretær, der betjener dekanatet med ledelsesrådgivning, sagsbehandling, projektledelse og support inden for fakultetets kerneopgaver.

Desuden ydes sekretariats- og udvalgsbetjening samt koordinering med faglige miljøer og de administrative områder på fakultetet og universitetet.

 • Sekretær for ledelsen
 • Mødeplanlægning, kalenderstyring, mødemateriale
 • Indstillinger til priser og fonde samt prisopgaver
 • Generelle henvendelser til dekanatet
 • Juridisk rådgivning
 • Forsikrings- og erstatningsrådgivning
 • GDPR
 • Akademisk råd
 • Strategi og målopfølgning
 • Forskning
 • Erhvervssamarbejde
 • Kommunikation
 • Fakultetets forskningsudvalg, erhvervsudvalg og advisory board
 • Uddannelse
 • Uddannelseskvalitetsprocesser og uddannelsesporteføljen
 • Internationalisering
 • Studieledermøder
 • Internationale akkrediteringer  (AACSB, EQUIS og AMBA)
 • Benchmarking
 • Internationale samarbejder
 • Stedfortræder for administrationschefen
 • Ledelse og organisation
 • Administration og administrationscenter
 • Campus 2.0
 • Fakultetsledelsen
 • Digitaliseringsstrategi
 • Edu IT
 • Efter- og videreuddannelsesområdet samt IV-aktiviteter
 • Uddannelseskvalitetsprocesser
 • Institutionsakkreditering