Strategi, mission og vision

Den strategiske plan for Aarhus BSS udarbejdes af dekanatet i tæt samarbejde med fakultetsledelsen. Strategien udarbejdes typisk for tre år ad gangen.

Aarhus BSS’ strategi skal bidrage til at positionere fakultetet som en ledende international forsknings- og uddannelsesinstitution, der er til gavn for studerende, medarbejdere, virksomheder, organisationer, den offentlige sektor og samfundet som helhed. Strategien er forankret i fakultetets mission og vision.

Mission

At være kvalitetsdrevet og bidrage til samfundet ved at levere førende forskning inden for de erhvervs- og samfundsvidenskabelige discipliner samt dimittender, som er eftertragtede på det danske og det internationale arbejdsmarked.

Vision

At bidrage til velfærden i samfundet ved at skabe forskning og uddannelse af højeste kvalitet til gavn for alle vores interessenter.

Aarhus BSS Strategi 2017-20

Strategien for Aarhus BSS i perioden 2017-2020 understøtter Aarhus Universitets fire bærende aktiviteter - forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling.

I strategiperioden 2017-2020 har Aarhus BSS følgende målsætninger:

Uddannelse
At øge kvaliteten og relevansen af vores forskningsbaserede uddannelser for at sikre vores dimittender de bedste jobmuligheder på det danske og det internationale arbejdsmarked.

Forskning
At øge kvaliteten af vores forskning betragteligt og at tiltrække flere eksterne forskningsmidler.

Internationalt udsyn
At øge kvaliteten af vores rekruttering og mobiliteten på alle niveauer samt at styrke vores internationale udsyn.

Eksterne relationer
At styrke kvaliteten af vores ydelser til offentlige og private organisationer og at blive den foretrukne leverandør af dimittender til relevante brancher.

Læs hele Aarhus BSS' strategi for
2017-2020