Du er her: AU  Medarbejdere  Fakulteter Aarhus BSS Ledelsen på Aarhus BSS

Ledelsen på Aarhus BSS

På denne side kan du som medarbejder orientere dig om ledelsen på Aarhus BSS. Du kan få et indblik i fakultetets strategiske indsatser, læse nyt fra ledelsen og finde referater af fakultetsledelsens møder.


Hør dekan Thomas Pallesen fortælle om den nye ledelsesside.

Dekanens semesterstartshilsen efterår 2019

Kære medarbejdere

Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie og til et nyt semester her på Aarhus BSS.

Aarhus BSS’ vigtigste opgave er at levere forskningsbaserede uddannelser af høj kvalitet, der sikrer, at de kandidater, vi uddanner, er eftertragtede på arbejdsmarkedet.

Det betyder blandt andet, at vi løbende skal tilpasse os nye rammer og vilkår. I disse år særligt i forhold til finansiering, hvor vi i stigende grad er afhængig af eksterne midler. Det betyder, at vores forskere udover at levere forskning og undervisning af høj kvalitet, også skal formulere interessante forskningsprojekter, som eksterne bevillingsgivere også synes er så interessante, at de har lyst at finansiere dem.

Læs hele dekanens semesterstartshilsen

Mange af vores forskere har allerede hentet store og prestigiøse bevillinger, og som fakultet vil vi gerne støtte vores forskeres bestræbelser på at hente eksterne bevillinger. Derfor udpegede vi sidste år Niels Mejlgaard som Associate Dean for EU Funding, og Niels opgave er på forskellig vis at støtte de forskere på fakultetet, der har planer om at søge EU-midler. Vi har også nedsat et nyt forskningsudvalg med medlemmer fra alle fakultetets institutter, som blandt andet skal styrke den interne peer review-proces af ansøgningerne. I forskningsudvalget vil ansøgningerne få respons fra flere forskellige synsvinkler, præcis som det ofte er tilfældet, når ansøgningerne bliver vurderet eksternt.

Allerede nu er der rigtig god respons fra de involverede ansøgere, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige stor tak til medlemmerne af forskningsudvalget for deres indsats.

I forhold til vores uddannelser betyder vores rolle i samfundet, at vi løbende skal tilpasse vores uddannelsesportefølje for at imødekomme de politiske krav og samfundets behov for fremtidig viden og arbejdskraft. I foråret måtte vi derfor nedlægge to uddannelser som følge af den internationale dimensionering, men som resultat af mange gode kræfters indsats – og tak for det også – synes jeg, vi er kommet i mål med gode løsninger for de berørte studerende og ansatte.

At følge med samfundsudviklingen betyder også, at vi løbende udvikler nye uddannelser og tværfaglige samarbejder. Vores stærke kernefagligheder og faglige bredde gør os netop i stand til at imødekomme erhvervslivets stigende behov for uddannelser og forskning, hvor stærke kernefagligheder kombineres med samarbejde på tværs af discipliner.

Jeg glæder mig derfor over, at vi netop har udklækket den første cand.oecon. med specialisering i Politik og Økonomi – stort tillykke til kandidaten -, og at vi inden længe kan tilbyde valgsfagsblokke i psykologi og politik på HA-uddannelsen. Jeg ser frem til vores kommende interdisciplinære Business Psychology Centre og vores helt nye uddannelse Commercial and Retail Marketing. Uddannelsen er udviklet i tæt samarbejde med vores aftagere, som også har doneret et millionbeløb til at ansætte professorer inden for feltet. Endeligt glæder jeg mig over, at Institut for Forretningsudvikling og Teknologi nu kan tilbyde deres eget ph.d.-program, som giver de ph.d.-studerende mulighed for at forske i forretningsudvikling og ingeniørvidenskab – eller i krydsfeltet derimellem.

AACSB-akkrediteringsprocessen er netop blevet forlænget med et år. Inden for den periode skal vi styrke vores kvalitetssikring af uddannelsernes læringsmål. Vi har været i god dialog med AACSB om, hvordan det kan ske, men der er et stykke arbejde, der skal gøres i forbindelse med uddannelseskvalitetsprocesserne, for at vi kan fastholde AACSB-akkrediteringen efter 2020.

Campus 2.0-processen fortsætter også, og her har vi netop lagt sidste hånd på fakultetets behovsafklaringsrapport til den fremtidige Universitetsby. Endnu engang tak for de mange input, vi i den forbindelse modtog fra jer i efterårets inddragelsesproces.

Forårets APV-undersøgelse viste blandt andet, at medarbejderne efterspurgte mere indsigt i fakultetsledelsens arbejde. Som noget nyt vil der derfor på fakultetets medarbejderportal fremover være nyheder om fakultetets indsatsområder og dagsordener og referater af fakultetsledelsesmøderne.

Jeg ønsker jer alle et rigtig godt semester!

Med venlig hilsen

Thomas Pallesen

Nyt fra ledelsen


Nyheder

Aarhus BSS har de tre internationale akkrediteringer AACSB, EQUIS og AMBA

22.08.2019 | Aarhus BSS, Nyheder fra ledelsen

Aarhus BSS fortsat AACSB akkrediteret - akkrediteringsprocessen forlænget med et år

AACSB har netop meddelt, at akkrediteringsprocessen forlænges indtil forår 2020. Aarhus BSS skal dokumentere og videreudvikle processen for systematisk opfølgning på uddannelsernes læringsmål. Det betyder, at fakultetet fortsat har den internationale AACSB-akkreditering, men at AACSB til foråret igen vil evaluere fakultetet, inden de tager…

Foto: Aarhus BSS Kommunikation

13.05.2019 | Aarhus BSS, Nyheder fra ledelsen

Associate Dean Niels Mejlgaard: Vi skal målrette vores indsats

Niels Mejlgaard fra Institut for Statskundskab har siden 1. september 2018 været fakultetets Associate Dean med ansvar for EU finansiering. Den internationale konkurrence om EU-midlerne er benhård, og vi skal derfor væk fra halvhjertede pligtansøgninger, siger han. Der er brug for en mere målrettet indsats og for at sikre fair arbejdsbetingelser…

Foto: Aarhus BSS Kommunikation

27.03.2019 | Aarhus BSS, Nyheder fra ledelsen

Associate Dean Andrea Carugati: Digitalisering kan disrupte alle fagligheder

Professor Andrea Carugati fra Institut for Virksomhedsledelse har siden 1. september været fakultetets Associate Dean for digitalisering. Han skal arbejde for at gøre digitalisering til en integreret del af fakultetets uddannelser, så de studerende opnår de digitale kompetencer, som markedet har brug for. Det er vi som fakultet forpligtede til at…

Prodekan Per Baltzer Overgaard glæder sig til samarbejdet med det nye forskningsudvalg. Foto: Aarhus BSS Kommunikation

04.02.2019 | Aarhus BSS, Nyheder fra ledelsen

Nyt forskningsudvalg på Aarhus BSS

Aarhus BSS har netop nedsat et nyt tværgående forskningsudvalg, som skal rådgive dekanatet og fakultetsledelsen i centrale forskningsspørgsmål. Udvalget skal også bruges til at udveksle erfaringer på tværs af fakultetet, fortæller prodekan for forskning Per Baltzer Overgaard.

Dekan Thomas Pallesen byder velkommen til årets erhvervskonference. Foto: AU Foto

13.12.2018 | Aarhus BSS, Nyheder fra ledelsen

Aarhus BSS slår dørene op

Aarhus BSS skal være i tæt dialog med det omkringliggende samfund og styrke samspillet mellem teori og praksis, lyder det i fakultetets strategi. Derfor satser fakultetet i stigende grad på arrangementer, hvor erhvervsliv og alumner inviteres indenfor.

Foto: Colourbox

20.08.2018 | Aarhus BSS, Nyheder fra ledelsen

Aarhus BSS spidser pennen i kampen om de store bevillinger

Aarhus BSS har netop introduceret en ny intern peer review model, som skal styrke kvaliteten af ansøgningerne til Sapere Aude, ERC og Danmarks Grundforskningsfond. Formålet er at øge fakultetets hjemtag af eksterne midler, fortæller prodekan for forskning og talentudvikling Per Baltzer Overgaard.

Foto: Ingrid Fossum, Aarhus BSS Kommunikation.

20.08.2018 | Aarhus BSS, Nyheder fra ledelsen

Det handler om samarbejde og service

Anne Bækby Johansen er pr 1. august tiltrådt som ny administrationschef på Aarhus BSS. Annes fokus er at lede en professionel administration, der kan levere god service og sammenhængende løsninger i tæt samarbejde med de faglige miljøer.

De fire associate deans på Aarhus BSS. Foto: AU Foto. Fra venstre Ulrik Federspiel, Niels Mejlgaard, René Rohrbeck, Andrea Carugati.

15.08.2018 | Aarhus BSS, Nyheder fra ledelsen

Nye associate deans på Aarhus BSS

Dekanatet har netop udpeget tre nye associate deans, som hver især skal bidrage til at styrke fakultetets strategiske indsatsområder. De bliver ansvarlige for hhv. digitalisering, EU-finansiering og samspillet med eksterne aktører herunder private fonde.

Foto: Lars Kruse (AU Foto)

02.05.2018 | Aarhus BSS, Nyheder fra ledelsen

Aarhus BSS – en vigtig del af den nye Universitetsby

Aarhus Universitet har netop offentliggjort en af de væsentligste udviklingsplaner i universitetets historie. Og den plan er Aarhus BSS en vigtig del af. Planen lægger op til, at Institut for Økonomi og Institut for Virksomhedsledelse flytter fra Fuglesangs Allé til den nye Universitetsby, som området på det gamle Kommunehospital er blevet døbt,…

Foto: Colourbox

30.04.2018 | Aarhus BSS, Nyheder fra ledelsen

Nye rekrutteringsnormer på Aarhus BSS

Fakultetsledelsen har netop besluttet implementeringen af AU’s syv nye normer for VIP-rekruttering på Aarhus BSS. De nye rekrutteringsnormer skal sikre flere ansøgere til de videnskabelige stillinger og dermed styrke kvaliteten og diversiteten i ansøgerfeltet, fortæller prodekan for forskning og talentudvikling Per Baltzer Overgaard.

Viser resultater 1 til 10 ud af 17

1 2 Næste

Hilsner

Foto: Sinne Brandt Jakobsen

17.12.2018 | Aarhus BSS, Hilsner fra ledelsen

Årets sidste ord fra dekan Thomas Pallesen

Dekan Thomas Pallesen ser tilbage på 2018 som nok et interessant år med mange gode takter for fremtiden. Og frem til et år, hvor kimen skal lægges til flere tværfaglige samarbejder på uddannelsesområdet.

Foto: Sinne Brandt Jakobsen

17.12.2018 | Aarhus BSS, Hilsner fra ledelsen

Årets sidste ord fra prodekan Per Baltzer Overgaard

For prodekan for forskning og talentudvikling Per Baltzer Overgaard var 2018 et år, hvor Aarhus BSS i høj grad viste, hvad vi dur til i forhold til eksterne midler. Men også et år, hvor der blev truffet en trist politisk beslutning.

Foto: Sinne Brandt Jakobsen

17.12.2018 | Aarhus BSS, Hilsner fra ledelsen

Årets sidste ord fra prodekan Per Andersen

Akkreditering, kvalitetssikring og gode løsninger for de studerende på MACC’en og BAMCC’en. Det er noget af det, der vil kendetegne 2019 for prodekan for uddannelse Per Andersen.

Foto: Lars Kruse (AU Foto)

14.06.2018 | Aarhus BSS, Hilsner fra ledelsen

Sommerhilsen fra dekanen

Kære medarbejdere Sommerferien står for døren, og vi har allerede fået en forsmag på sommervejret. Inden vi alle holder en velfortjent ferie, er det tid til at se lidt tilbage - og frem til nogle af de ting, som vi kan glæde os til efter ferien. Det har været et interessant år på Aarhus BSS. Det glæder mig blandt andet meget, at vi i år har…

Foto: Ingrid Fossum, Aarhus BSS Kommunikation

20.12.2017 | Aarhus BSS, Hilsner fra ledelsen

”Vi har et fantastisk fundament”

Prodekan for uddannelse Per Andersen husker 2017 som et år, der stod i akkrediteringens tegn. Og et år, hvor han blev bekræftet i, at Aarhus BSS har et fantastisk fundament for at skabe uddannelser af højeste kvalitet.

Foto: Ingrid Fossum, Aarhus BSS Kommunikation

20.12.2017 | Aarhus BSS, Hilsner fra ledelsen

”Der skal være plads til de lysende stjerner”

Prodekan for forskning og talentudvikling Per Baltzer Overgaard ser tilbage på et år, som har budt på store oplevelser på Aarhus BSS. Og frem mod 2018, hvor fakultetet skal skabe plads til de lysende stjerner og bedrive endnu mere forskning på tværs af fagligheder.

Foto: Ingrid Fossum, Aarhus BSS Kommunikation

20.12.2017 | Aarhus BSS, Hilsner fra ledelsen

”Vi skal finde de skæve ideer frem”

For dekan Thomas Pallesen var 2017 et år med mange højdepunkter. I 2018 glæder han sig blandt andet til at arbejde videre med at øge fakultetets hjemtag af eksterne bevillinger – især gennem de mere skæve ideer, som kan være med til at løse samfundets udfordringer.

Foto: AU Foto

20.06.2017 | Aarhus BSS, Hilsner fra ledelsen

Sommerhilsen fra dekanen

Kære medarbejdere Nu er det sommer, og vi kan snart se frem til en velfortjent ferie uden for fakultetets mure. Inden da vil jeg gerne sige tak for et godt forårssemester og fortælle lidt om noget af det, som vi i fakultetsledelsen har beskæftiget os med i løbet af foråret. I april gik vi i gang med at kigge på fakultetets samlede…

Foto: Aarhus BSS Kommunikation, Morten Rømer Holm

19.12.2016 | Aarhus BSS, Hilsner fra ledelsen

Årets sidste ord fra prodekan for uddannelse Per Andersen

Her kigger prodekan for uddannelse Per Andersen tilbage på et år, hvor Aarhus BSS er nået langt med kvalitetssikring af uddannelserne og frem til 2017, hvor det blandt andet handler om at øge de studerendes karriereparathed.

Foto: Aarhus BSS Kommunikation, Morten Rømer Holm

19.12.2016 | Aarhus BSS, Hilsner fra ledelsen

Årets sidste ord fra prodekan for forskning og talentudvikling Per Baltzer Overgaard

Efter et år, hvor der endelig er kommet afklaring på fakultetets struktur, glæder prodekan for forskning og talentudvikling Per Baltzer Overgaard sig til at fokusere på kerneopgaverne forskning og uddannelse i 2017. Og til at se på, hvordan man øger kvaliteten af forskningen - og hvordan man i det hele taget måler kvalitet.

Viser resultater 1 til 10 ud af 12

1 2 Næste

1446829 / i40