Ledelsen på Aarhus BSS

På denne side kan du som medarbejder orientere dig om ledelsen på Aarhus BSS. Du kan få et indblik i fakultetets strategiske indsatser, læse nyt fra ledelsen og finde referater af fakultetsledelsens møder.


Nyt fra ledelsen


Nyheder

Foto: Colourbox

25.02.2020 | Nyheder fra ledelsen

Tværfagligt samarbejde – en strategisk prioritering

Som en del af fakultetets strategiarbejde har hvert institut i efteråret 2019 udformet en hvidbog, som fastlægger institutternes prioriteter og aktiviteter for 2020. Fælles for alle institutter er et fokus på tværfagligt samarbejde – både i forskning og uddannelse.

Foto: AU Foto

31.01.2020 | Aarhus BSS, Nyheder fra ledelsen

Ny institutleder på Juridisk Institut

Professor Torsten Iversen er ny institutleder på Juridisk Institut. Han tiltræder den 1. marts 2020.

Dekan Thomas Pallesen, Aarhus BSS (tv) og rektor Nikolaj Malchow-Møller, CBS. Foto: Lars Kruse/AU Foto og Bjarke MacCarthy

22.11.2019 | Aarhus BSS, Nyheder fra ledelsen

Danske business schools: Uddannelsesbesparelse vil ramme dansk erhvervsliv

Mens dansk erhvervsliv efterlyser kvalificeret og højt uddannet arbejdskraft til vækst og grøn omstilling er regeringen i færd med at forringe de kommende medarbejderes uddannelser. Sådan lyder den klare advarsel fra Danmarks to business schools, Copenhagen Business School (CBS), og Aarhus BSS, Aarhus Universitet.

Benchmarkmødet i oktober var det første møde mellem alle tre institutioner. Foto: Karin de Roo (FEB Groningen)

22.10.2019 | Nyheder fra ledelsen

Styrke gennem samarbejde

I starten af oktober deltog Aarhus BSS for første gang i et benchmarkmøde med både Handelshögskolan ved Göteborgs Universitet (HGU) og FEB Groningen. Her udvekslede man blandt andet erfaringer inden for international rekruttering, og det har lagt kimen til et større samarbejde omkring bedømmelseskomiteer, fortæller institutleder Jacob Kjær…

Aarhus BSS har de tre internationale akkrediteringer AACSB, EQUIS og AMBA

22.08.2019 | Aarhus BSS, Nyheder fra ledelsen

Aarhus BSS fortsat AACSB akkrediteret - akkrediteringsprocessen forlænget med et år

AACSB har netop meddelt, at akkrediteringsprocessen forlænges indtil forår 2020. Aarhus BSS skal dokumentere og videreudvikle processen for systematisk opfølgning på uddannelsernes læringsmål. Det betyder, at fakultetet fortsat har den internationale AACSB-akkreditering, men at AACSB til foråret igen vil evaluere fakultetet, inden de tager…

Foto: Aarhus BSS Kommunikation

13.05.2019 | Aarhus BSS, Nyheder fra ledelsen

Associate Dean Niels Mejlgaard: Vi skal målrette vores indsats

Niels Mejlgaard fra Institut for Statskundskab har siden 1. september 2018 været fakultetets Associate Dean med ansvar for EU finansiering. Den internationale konkurrence om EU-midlerne er benhård, og vi skal derfor væk fra halvhjertede pligtansøgninger, siger han. Der er brug for en mere målrettet indsats og for at sikre fair arbejdsbetingelser…

Foto: Aarhus BSS Kommunikation

27.03.2019 | Aarhus BSS, Nyheder fra ledelsen

Associate Dean Andrea Carugati: Digitalisering kan disrupte alle fagligheder

Professor Andrea Carugati fra Institut for Virksomhedsledelse har siden 1. september været fakultetets Associate Dean for digitalisering. Han skal arbejde for at gøre digitalisering til en integreret del af fakultetets uddannelser, så de studerende opnår de digitale kompetencer, som markedet har brug for. Det er vi som fakultet forpligtede til at…

Prodekan Per Baltzer Overgaard glæder sig til samarbejdet med det nye forskningsudvalg. Foto: Aarhus BSS Kommunikation

04.02.2019 | Aarhus BSS, Nyheder fra ledelsen

Nyt forskningsudvalg på Aarhus BSS

Aarhus BSS har netop nedsat et nyt tværgående forskningsudvalg, som skal rådgive dekanatet og fakultetsledelsen i centrale forskningsspørgsmål. Udvalget skal også bruges til at udveksle erfaringer på tværs af fakultetet, fortæller prodekan for forskning Per Baltzer Overgaard.

Dekan Thomas Pallesen byder velkommen til årets erhvervskonference. Foto: AU Foto

13.12.2018 | Aarhus BSS, Nyheder fra ledelsen

Aarhus BSS slår dørene op

Aarhus BSS skal være i tæt dialog med det omkringliggende samfund og styrke samspillet mellem teori og praksis, lyder det i fakultetets strategi. Derfor satser fakultetet i stigende grad på arrangementer, hvor erhvervsliv og alumner inviteres indenfor.

Foto: Colourbox

20.08.2018 | Aarhus BSS, Nyheder fra ledelsen

Aarhus BSS spidser pennen i kampen om de store bevillinger

Aarhus BSS har netop introduceret en ny intern peer review model, som skal styrke kvaliteten af ansøgningerne til Sapere Aude, ERC og Danmarks Grundforskningsfond. Formålet er at øge fakultetets hjemtag af eksterne midler, fortæller prodekan for forskning og talentudvikling Per Baltzer Overgaard.

Viser resultater 1 til 10 ud af 21

1 2 3 Næste

Hilsner

Foto: Ingrid Fossum

19.12.2019 | Hilsner fra ledelsen

Julehilsen fra dekanatet

Fra dekanatsgangen i bygning 1327 på Bartholins Allé lyder der en stor tak til alle medarbejdere på Aarhus BSS for året, der er gået. Det har været et begivenhedsrigt år, som kulminerede med forlængelsen af taxameterløftet til de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser.

Thomas Pallesen opfordrer alle medarbejdere til at stemme ved dette års universitetsvalg. Foto: Lars Kruse (AU Foto).

20.10.2019 | Aarhus BSS, Hilsner fra ledelsen

Brug din stemme ved årets universitetsvalg

Kære medarbejdere I år er der universitetsvalg på Aarhus Universitet. Her skal vi vælge repræsentanter til AU’s bestyrelse og akademiske råd - helt centrale instanser, som er med til at sætte retningen på både universitets- og fakultetsniveau. Til bestyrelsen skal vi vælge i alt tre medarbejderrepræsentanter – to fra det videnskabelige…

Foto: Aarhus BSS Kommunikation

04.09.2019 | Hilsner fra ledelsen, Aarhus BSS

Dekanens semesterstartshilsen efterår 2019

Læs Dekan Thomas Pallesens semesterstartshilsen. Her fortæller han lidt om, hvad der rører sig på fakultetet og om nogle af de ting, der vil være fokus på i det kommende semester. Find link til dekanens videohilsen nederst på siden.

Foto: Sinne Brandt Jakobsen

17.12.2018 | Aarhus BSS, Hilsner fra ledelsen

Årets sidste ord fra dekan Thomas Pallesen

Dekan Thomas Pallesen ser tilbage på 2018 som nok et interessant år med mange gode takter for fremtiden. Og frem til et år, hvor kimen skal lægges til flere tværfaglige samarbejder på uddannelsesområdet.

Foto: Sinne Brandt Jakobsen

17.12.2018 | Aarhus BSS, Hilsner fra ledelsen

Årets sidste ord fra prodekan Per Baltzer Overgaard

For prodekan for forskning og talentudvikling Per Baltzer Overgaard var 2018 et år, hvor Aarhus BSS i høj grad viste, hvad vi dur til i forhold til eksterne midler. Men også et år, hvor der blev truffet en trist politisk beslutning.

Foto: Sinne Brandt Jakobsen

17.12.2018 | Aarhus BSS, Hilsner fra ledelsen

Årets sidste ord fra prodekan Per Andersen

Akkreditering, kvalitetssikring og gode løsninger for de studerende på MACC’en og BAMCC’en. Det er noget af det, der vil kendetegne 2019 for prodekan for uddannelse Per Andersen.

Foto: Lars Kruse (AU Foto)

14.06.2018 | Aarhus BSS, Hilsner fra ledelsen

Sommerhilsen fra dekanen

Kære medarbejdere Sommerferien står for døren, og vi har allerede fået en forsmag på sommervejret. Inden vi alle holder en velfortjent ferie, er det tid til at se lidt tilbage - og frem til nogle af de ting, som vi kan glæde os til efter ferien. Det har været et interessant år på Aarhus BSS. Det glæder mig blandt andet meget, at vi i år har…

Foto: Ingrid Fossum, Aarhus BSS Kommunikation

20.12.2017 | Aarhus BSS, Hilsner fra ledelsen

”Vi har et fantastisk fundament”

Prodekan for uddannelse Per Andersen husker 2017 som et år, der stod i akkrediteringens tegn. Og et år, hvor han blev bekræftet i, at Aarhus BSS har et fantastisk fundament for at skabe uddannelser af højeste kvalitet.

Foto: Ingrid Fossum, Aarhus BSS Kommunikation

20.12.2017 | Aarhus BSS, Hilsner fra ledelsen

”Der skal være plads til de lysende stjerner”

Prodekan for forskning og talentudvikling Per Baltzer Overgaard ser tilbage på et år, som har budt på store oplevelser på Aarhus BSS. Og frem mod 2018, hvor fakultetet skal skabe plads til de lysende stjerner og bedrive endnu mere forskning på tværs af fagligheder.

Foto: Ingrid Fossum, Aarhus BSS Kommunikation

20.12.2017 | Aarhus BSS, Hilsner fra ledelsen

”Vi skal finde de skæve ideer frem”

For dekan Thomas Pallesen var 2017 et år med mange højdepunkter. I 2018 glæder han sig blandt andet til at arbejde videre med at øge fakultetets hjemtag af eksterne bevillinger – især gennem de mere skæve ideer, som kan være med til at løse samfundets udfordringer.

Viser resultater 1 til 10 ud af 15

1 2 Næste