Ledelsen på Aarhus BSS

På denne side kan du som medarbejder orientere dig om ledelsen på Aarhus BSS. Du kan få et indblik i fakultetets strategiske indsatser, læse nyt fra ledelsen og finde referater af fakultetsledelsens møder.


Nyt fra ledelsen


Aarhus BSS' strategiske projektledere Camilla Kølsen Petersen (t.v.) og Charlotte Christiansen (t.h.). Fotos: AU Foto

24.09.2021 | Hilsner fra ledelsen

To nye strategiske projektledere skal styrke dimittenders position på jobmarkedet

Aarhus BSS har udpeget to nye strategiske projektledere til at koordinere projekter på to af fakultetets tværgående indsatsområder. Camilla Kølsen Petersen skal stå i spidsen for projektet Digitale Kompetencer, og Charlotte Christiansen for projektet Fastholdelse og Internationalisering. Projekterne skal bidrage til fakultetets mål om at uddanne…

Foto: Pexels

02.07.2021 | Hilsner fra ledelsen

Dekanen: Tilbage til vores fælles campusuniversitet

Ferien står for døren. Når Aarhus BSS’ medarbejdere og studerende vender tilbage på den anden side, kan vi se frem mod en hverdag, som vi kender den – og dog. Dekanen fortæller om, hvad genåbning og coronaerfaringer betyder for campusuniversitetet efter sommeren.

Foto: Anders Trærup, AU Foto

27.05.2021 | Nyheder fra ledelsen

Ny indsats skal genstarte studielivet på campus

Gensynsglæde, et stort savn, men også en følelse af faglig og social usikkerhed. Der tegner sig et blandet billede blandt de mange studerende, der vender tilbage til campus. En ny indsats skal puste nyt liv i studielivet og støtte Aarhus BSS’ institutter på trivselsfronten.

Foto: Lise Balsby

23.02.2021 | Nyheder fra ledelsen

Aarhus BSS får ny strategi i 2021

I første halvdel af 2021 udarbejder fakultetsledelsen et udkast til en ny strategi, som udstikker de vigtigste pejlemærker for Aarhus BSS. Strategiudkastet sendes efterfølgende i bred høring.

Foto: Anders Trærup, AU Foto

16.02.2021 | Hilsner fra ledelsen

Vi skal være bedre – ikke større

Dekan Thomas Pallesen fortæller om nogle af de vigtige indsatser på Aarhus BSS i 2021.

Foto: Lars Kruse, AU Foto

16.02.2021 | Nyheder fra ledelsen

Samarbejde og mærkesager gennem fem år på uddannelsesområdet

Efter fem år som prodekan for uddannelse har Per Andersen valgt at vende tilbage til Juridisk Institut. Fakultets uddannelsesområde har i perioden udviklet sig på flere parametre, og senest har den fysiske nedlukning af universitetet medført helt nye vilkår for undervisning. Vi ser tilbage på Per Andersens bidrag til samarbejde, benarbejde og…

Foto: Lars Kruse, AU Foto

05.02.2021 | Nyheder fra ledelsen

Morten Rask er blevet konstitueret prodekan for uddannelse

Morten Rask er per 1. februar 2021 konstitueret prodekan for uddannelse på Aarhus BSS.

18.01.2021 | Nyheder fra ledelsen

Forlængelse af EQUIS-akkreditering

I slutningen af 2020 blev Aarhus BSS’ EQUIS-akkreditering forlænget, og fakultetet har derfor bevæget sig ind i en ny treårig akkrediteringsperiode.

01.09.2020 | Nyheder fra ledelsen

5-årig AACSB-akkreditering i hus

Aarhus BSS har nu opnået den 5-årige AACSB-akkreditering. Det sker efter et års forlængelse af akkrediteringsprocessen, hvor fakultetet har styrket den systematiske opfølgning på uddannelsernes læringsmål.

Foto: Colourbox

24.08.2020 | Nyheder fra ledelsen

Smittehåndtering på Aarhus BSS

Fakultetsledelsen har nedsat en ny smitteberedskabsgruppe, som skal håndtere evt. tilfælde af covid-19 blandt studerende. Det sker forud for den fysiske genåbning af undervisningen på Aarhus BSS.

Viser resultater 1 til 10 ud af 50

1 2 3 4 5 Næste