Aarhus BSS Uddannelsesforum

Aarhus BSS Uddannelsesforum har til opgave at bidrage til udviklingen af uddannelsesporteføljen ved Aarhus BSS, herunder at følge studienævnenes varetagelse af opgaver og med passende mellemrum rapportere til dekanatet herom.

Aarhus BSS Uddannelsesforum skal have særligt fokus på de sager, der vedrører grænsespørgsmål mellem de enkelte uddannelser, for derved at sikre, at det indre uddannelsesmarked kan fungere. Herudover varetager Aarhus BSS Uddannelsesforum en koordinerende funktion og har en vigtig rolle som sparringspartner for dekanatet.

Aarhus BSS Uddannelsesforum består af prodekan for uddannelse samt 14 andre medlemmer, heraf lige mange videnskabelige medarbejdere og studerende. Formand og næstformand for de respektive studienævn er født medlem af Aarhus BSS Uddannelsesforum. Aarhus BSS Uddannelsesforum vælger formand blandt formændene for studienævnene, mens næstformanden vælges blandt studenterrepræsentanterne. Nævnets arbejde tilrettelægges af prodekanen for uddannelse i samarbejde med formand og næstformand.

Aarhus BSS Uddannelsesforum mødes ca. en gang i måneden i løbet af semesteret. 

Medlemmer af Aarhus BSS Uddannelsesforum

 • Lars Esbjerg - Studienævnet for Erhvervsøkonomi (formand)
 • Louise Maria Thomsen - Studenterrepræsentant, Studienævnet for Erhvervsøkonomi (næstformand)

 • Carsten Jensen - Studienævnet for Statskundskab 
 • Malene Kerzel - Juridisk Studienævn
 • Michael Svarer - Studienævnet for Økonomi   
 • Mimi Yung Mehlsen - Studienævnet for Psykologi
 • Lars Haahr - Studienævnet for Virksomhedskommunikation & IT
 • Hans Henrik Hansen - Studienævnet for Forretningsudvikling og Teknologi
 • Nicolas Seidenschnur - studenterrepræsentant, Studienævnet for Økonomi
 • Andreas Mosekjær Bjørn - studenterrepræsentant, Studienævnet for Virksomhedskommunikation & IT  
 • Thomas Tandrup Lamm - studenterrepræsentant, Studienævnet for Psykologi
 • Rasmus Støttrup - studenterrepræsentant, Studienævnet for Forretningsudvikling og Teknologi
 • Simone Vestergaard Laursen - studenterrepræsentant, Studienævnet for Statskundskab 
 • Pernille Andersen - studenterrepræsentant, Juridisk Studienævn

 • Morten Rask - Konstitueret Prodekan for Uddannelse
 • Hanne Falsig - Aarhus BSS Studier (sekretariatsbetjening)