Aarhus BSS' Universitetspædagogiske Styregruppe

Formål

Den universitetspædagogiske indsats ved Aarhus BSS ønskes styrket og tydeligt forankret i fakultetsledelsen med henblik på sikre, at indsatsen er fokuseret, prioriteret og i overensstemmelse med fakultetets strategi samt institutternes behov. Der er derfor nedsat en styregruppe, der sætter retningen for den universitetspædagogiske indsats ved Aarhus BSS.

Styregruppen består af en formand (prodekanen for uddannelse), to studieledere, to institutledere samt en repræsentant fra CED (observatør). Medlemmerne bidrager hver især til styregruppens formål, herunder bidrager institutledere og studieledere særligt med forslag og input fra institutterne.


Medlemmer

  • Morten Rask, prodekan for uddannelse (formand)
  • Charlotte Christiansen, strategisk projektleder for Fastholdelse og Internationalisering
  • Camilla Kølsen Petersen, strategisk projektleder for Digitale Kompetencer
  • Jan Tønnesvang, institutleder, Psykologisk Institut
  • Peter Munk Christiansen, institutleder, Institut for Statskundskab
  • Lars Esbjerg, studieleder, Institut for Virksomhedsledelse
  • Malene Kerzel, studieleder, Juridisk institut
  • Dorte Sidelmann Rossen, repræsentant for CED, fakultetskoordinator for Aarhus BSS (observatør)

Sekretariatsbetjening

Styregruppen betjenes af en rådgiver fra fakultetssekretariatet.