Generalforsamling

Personaleforeningen ved Aarhus BSS inviterer hermed til generalforsamling. Kom og sæt dit præg på foreningens arrangementer fremover.

19.02.2020 | Sinne B. Jakobsen

Dato ons 07 okt
Tid 16:00 17:30
Sted Lokale 340, bygning 1443, Tåsingegade 3/eller Teams

Personaleforeningen har fornøjelsen af at indbyde alle medlemmer, dvs. samtlige ansatte ved Aarhus BSS til generalforsamlingen 2020. 

Det er gratis at deltage, men tilmelding nødvendig, så vi kan overholde reglerne for afstandskrav. Ved mange tilmeldte afholder vi arrangementet på TEAMS.

Tilmeld dig her.

Dagsorden for generalforsamlingen

1.    Valg af ordstyrer
2.    Bestyrelsens beretning
3.    Godkendelse af sidste finansårs regnskab
4.    Debat om foreningens opgaver og indsendte forslag fra medlemmer
5.    Valg af ny formand og bestyrelse på min. 5 medlemmer - helst ét medlem pr. enhed
6.    Valg af revisor
7.    Eventuelt

Spørgsmål og henvendelser forud for generalforsamlingen kan rettes til bestyrelsesformand Sinne Brandt Jakobsen (slbj@au.dk).

Aarhus BSS