Ny masteruddannelse skal styrke danske forskningsinstitutioner

Dansk Center for Forskningsanalyse på Institut for Statskundskab står bag Danmarks første masteruddannelse, der henvender sig direkte til ansatte på forsknings- og videregående uddannelsesinstitutioner. Deltagerne får del i den nyeste viden på området og lærer at lede udviklingsprojekter.

09.02.2012 | Marianne Gammelgaard

Forskningsverdenen og den videregående uddannelsesverden får nu for første gang sin egen masteruddannelse. Det er Dansk Center for Forskningsanalyse på Institut for Statskundskab, der præsenterer en ny forskningsbaseret masteruddannelse i videregående uddannelse og forskning. Uddannelsen giver deltagerne viden om de politikker, love og institutioner, der styrer området. Deltagerne får også metoder og værktøjer til bl.a. at facilitere udviklingsprojekter i deres egen organisation.

- Den nye master kan være med til at styrke de administrative medarbejderes faglighed ved at give dem ny, forskningsbaseret viden og værktøjer til at omsætte denne viden til praksis , siger studieleder Mads P. Sørensen.

Masteren i videregående uddannelser og forskning er et videreuddannelsestilbud til personer, der arbejder med ledelsesstøtte, administration og udviklingsopgaver inden for videregående uddannelser og forskning. Den er også relevant, hvis man arbejder med politikudvikling, strategiudvikling eller andre typer af projekter inden for samme felt.

Uddannelsen henvender sig ifølge Mads P. Sørensen derfor ikke mindst til ansatte på universiteterne og University Colleges, men også til andre, der arbejder inden for samme felt i fx ministerier, regioner eller private konsulentvirksomheder.

Høj faglig viden kombineret med praksis
For at sikre den bedst mulige kobling mellem teori og praksis har Dansk Center for Forskningsanalyse indledt et samarbejde med konsulent- og kursusvirksomheden Attractor, som er en del af Rambøll Danmark A/S.

- Vi havde brug for en partner, som har stor erfaring i at koble teori med praksisnær undervisning på disse områder. Derfor skal Attractor være medunderviser på de praksisorienterede fag. Netop denne omsætning til praksis er et fokuspunkt gennem hele uddannelsen, forklarer Mads P. Sørensen.

Masteren skal sikre en balance mellem høj forskningsbaseret viden og forståelsen af den virkelighed, deltagerne arbejder i. Den tager udgangspunkt i deltagernes egen organisation og giver dem samtidig mulighed for at skabe nye faglige netværk.

Den første i Danmark
Uddannelsen, der er forankret ved Dansk Center for Forskningsanalyse - et tværfagligt forskningscenter ved Aarhus Universitet - er den første af sin slags i Danmark. I udlandet er der dog flere steder mulighed for at studere emnet ’higher education studies’, bl.a. på Harvard.

Det specielle ved den danske masteruddannelse er ifølge Mads P. Sørensen, at uddannelsen fokuserer på den danske udvikling og tager udgangspunkt i den aktuelle transformation af de danske forsknings- og videregående uddannelsesinstitutioner. Den danske udvikling hænger dog på de fleste områder tæt sammen med internationale udviklingstendenser, så der vil også blive kigget ud over landets grænser.

Uddannelsen bygger på et stort forarbejde med relevante aftagere fra universitetsverdenen, University Colleges og private konsulentfirmaer. De første deltagere starter på masteren i september 2012.

Fakta:
Dansk Center for Forskningsanalyse er et tværvidenskabeligt center ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences. Dansk Center for Forskningsanalyses forskningsprojekter koncentrerer sig om forsknings-, innovations- og universitetspolitik og bidrager til både den teoretiske og empiriske forskning inden for fagfeltet.

Centret er kendetegnet ved sin tværfaglige profil, der både kombinerer forskellige samfundsvidenskabelige og humanistiske forskningsdiscipliner og en bred variation af forskningsmetoder.

For yderligere information:

Mads P. Sørensen, studieleder og seniorforsker

Aarhus Universitet, Business and Social Sciences
Institut for Statskundskab – Dansk Center for Forskningsanalyse

Mail: mps@cfa.au.dk
Tlf.: 8716 5897
Web

Aarhus BSS