Status på Campus 2.0

Aarhus BSS har nu færdiggjort den statusrapport, som gennemgår fakultetets ønsker og behov i den kommende Universitetsby. Rapporten er netop blevet drøftet i universitetets styregruppe for Campus 2.0 og vil danne udgangspunkt for det endelige udbudsmateriale.

03.09.2019 | Sinne B. Jakobsen

Campus 2.0 samler Aarhus BSS' aktiviteter i Aarhus på tværs af Nørrebrogade. Foto: AU Foto

Planlægningen af det nye Campus 2.0 er i fuld gang, og her på Aarhus BSS har man nu nået endnu et skæringspunkt. Fakultetets projektgruppe har nemlig færdiggjort den foreløbige statusrapport, som gennemgår fakultetets ønsker og behov i forbindelse med flytningen af fakultetets aktiviteter fra Fuglesangs Allé til den nye Universitetsby i 2025.

Rapporten gennemgår de data, ønsker og behov, som Aarhus BSS har indsamlet i efterårets og forårets omfattende brugerinddragelsesproces og i analyser af nuværende og kommende behov. Fakultetet har i sit arbejde taget udgangspunkt i de overordnede principper for Campus 2.0, og her har særligt principperne om at sikre nærhed mellem forskere og studerende og om at åbne fakultetet op ud mod omverdenen sat sit aftryk. Men også principperne om at sikre et godt studiemiljø, at understøtte fremtidens undervisningsformer og at styrke det tværfaglige samarbejde har været vigtige pejlemærker i projektet.

Udover at sikre den nødvendige kapacitet til forskning, undervisning og eksternt rettede aktiviteter, har Aarhus BSS også fokus på at sikre en optimal arealanvendelsen både i den nye Universitetsby og i Universitetsparken. Når fakultetet får samlet sine aktiviteter i Aarhus omkring Nørrebrogade, kan auditorier og undervisningslokaler anvendes af alle undervisere og studerende, og dermed vil fakultetet kunne opnå en bedre udnyttelse af lokaleanvendelsen, også i Nordøstre Hjørne.

Statusrapporten blev d. 28. august drøftet af universitetets styregruppe for Campus 2.0 bestående af universitetsledelsen og FEAS-direktør Jørgen Lang. De roste rapporten, men gav samtidig udtryk for, at fakultetet i sit videre arbejde frem mod et egentligt udbudsmateriale skal overveje, hvordan de fysiske rammer i endnu højere grad kan styrke integrationen mellem studerende og forskere.

Hvad er næste skridt?

Fakultetet skal nu revidere statusrapporten, og det reviderede oplæg vil blive drøftet i universitetets styregruppe i slutningen af november. Herefter skal det endelige udbudsmateriale udformes, og det forventes færdigt i april 2020, hvorefter udbudsprocessen går i gang. Aarhus BSS forventes at flytte ind i Universitetsbyen i sommeren 2025.

Har du spørgsmål om Campus 2.0 kontakt:

Projektleder Anja Zimmerdahl
azh@au.dk 
Mobil+4528992114

__________________________________________________________________________________

Læs mere:

  • Aarhus BSS har samlet al information om Campus 2.0-processen på fakultetets hjemmeside
  • Besøg også AU's hjemmeside, hvis du vil vide mere om Campus 2.0.
Aarhus BSS