Internt nyhedsbrev på Aarhus BSS

Du skal være velinformeret

Det er målet. Derfor sigter Aarhus BSS' interne nyhedsbrev på at holde dig løbende orienteret om relevante beslutninger, begivenheder og processer på Aarhus BSS og AU. Relevans, aktualitet og vigtighed for dig prioriteres. Det samme gør historier, som binder os bedre sammen som kollegaer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Aarhus BSS’ nyhedsbrev Internt Nyt udsendes til alle fakultetets medarbejdere baseret på en mailliste, som opdateres cirka hver tredje måned. Ønsker du som nyansat at være sikker på at modtage næste udgave af nyhedsbrevet, kan du derfor tilmelde dig manuelt her.

Nyhedsbrevet benytter sig ikke af statistik/tracking. Derfor vil dit navn og din mailadresse udelukkende blive brugt til at sende dig selve nyhedsbrevene.


Tilmeld nyhedsbrevet