Internt nyhedsbrev på Aarhus BSS

Du skal være velinformeret

Det er målet. Derfor sigter Aarhus BSS' nyhedsbrev imod at holde dig løbende orienteret om de relevante beslutninger, begivenheder og processer på Aarhus BSS og AU. Relevans, aktualitet og vigtighed for dig prioriteres. Det samme gør historier, som binder os bedre sammen som kollegaer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet        

Aarhus BSS’ nyhedsbrev udsendes til alle fakultetets medarbejdere ud fra en mailliste, som opdateres ca. hver 3. måned. Er du nyansat og vil være sikker på at modtage næste udgave af nyhedsbrevet, kan du derfor tilmelde dig her.

Nyhedsbrevet benytter sig ikke af statistik/tracking. Derfor vil dit navn og din mailadresse udelukkende bruges med det formål at sende dig nyhedsbreve    

Internt Nyt BSS

Indtast dit navn og den e-mailadresse, du vil modtage nyhedsbrevet på.