Sommerhilsen fra dekanatet

25.06.2020 | Dekanatet

Foto: AU Foto

Kære medarbejdere

Her på tærsklen til sommerferien kan vi se tilbage på et forår, der har været helt usædvanligt. Og frem mod et efterår, der heller ikke bliver helt, som det plejer.

Forårets fysiske nedlukning betød, at vi i næsten tre måneder arbejdede sammen på distancen og måtte finde på nye online løsninger i forhold til undervisning og eksamen.

Det har været en stor opgave, men vi er i det store og hele lykkedes usædvanligt flot. Der er blevet tænkt nyt og eksperimenteret med digitale værktøjer, så vores studerende rent fagligt har kunnet afslutte deres semester som planlagt.

Det er en kæmpe bedrift, som er båret igennem af de mange engagerede undervisere og administrative medarbejdere både på institutterne og i det administrative center. Der er mange, der har leveret et stort stykke arbejde i en omskiftelig og usikker tid, så en stor tak for det. Også en stor tak til fakultetets beredskabsgruppe og en særlig tak til de studieadministrative medarbejdere, der kompetent har håndteret coronatidens mange og komplekse undervisnings- og eksamensudfordringer.

Online undervisning vil aldrig kunne erstatte det fysiske møde mellem underviser og studerende. Men det er et vigtigt og nødvendigt supplement, som åbner op for mange nye muligheder - også i det fysiske møde.

Vi har i dette forår gjort os en masse erfaringer om, hvad der har virket godt og mindre godt, og dem skal vi lære af og tage med os. Vi er derfor i fuld gang med at evaluere forårets digitale undervisning, så vi får et indblik i, hvad vi skal bygge videre på.

Digitale løsninger vil nemlig også være en vigtig del af undervisningen fremover, også i det kommende semester, hvor der stadig en række uafklarede spørgsmål. Vi ved endnu ikke, hvornår de studerende kan vende tilbage på campus, i hvilket omfang og under hvilke restriktioner.

Det stiller store krav til planlæggere og undervisere, som vi forsøger at klæde godt på inden semesterstart. Det stiller også store krav til vores studerende, som måske har betalt den største pris af os alle på Aarhus BSS i dette forår, og som ikke har fået nogen større offentlig opmærksomhed.

Et godt studieliv handler ikke kun om uddannelsens faglige indhold, men om de menneskelige og sociale oplevelser, der følger med. Dem har de studerende måtte undvære i et forår, som i mere end vanlig forstand har været et forsømt ét af slagsen. Også vores ph.d.-studerende har været udfordrede, og nogle har måttet justere deres forskningsprojekt for at komme i mål, men de har tacklet situationen flot.

Vi glæder os til igen at kunne slå dørene op for vores studerende og mærke det pulserende studieliv, som vi er vant til på campus.

Vi glæder os også til at tage fat på det kommende semester, som godt nok bliver lidt anderledes, end vi er vant til, men hvor vi vil kunne drage nytte af de mange gode erfaringer, vi har gjort os i foråret.

Indtil da er det dog tid til en velfortjent sommerferie. Vi ønsker jer alle en rigtig god sommer!

Med venlig hilsen

Thomas Pallesen, Per Andersen, Per Baltzer Overgaard og Anne Bækby Johansen

Hilsner fra ledelsen